Konzalting

“…Antonio has demonstrated that he is a competent consultant who thinks deeply about his clients’ challenges and unfailingly works in their best interests at all times to ensure that their condition is improved by working with him to achieve their business objectives…”

Patrick Daly, Managing director, Alba Logistics


Usluge koje pruža Logiko kroz poslovno savjetovanje i optimizaciju procesa su konkretne i podržavaju strateške ciljeve klijenata, Tako na primjer

  • Povećanje profitabilnosti kroz produktivnost procesa i efikasnosti poslovanja u supply chainu,
  • Podržavanje rasta kroz preciznije planiranje i povećanje kapaciteta proizvodnje i logistike te
  • Unaprjeđenje cash-flowa kroz optimizacija zaliha i zamjena zaliha za informacije, know-how i gotovinu

Smanjenje troškova uz istovremeni rast i zadržavanje razine usluge koju zahtijevaju kupci je jedan od TOP zahtjeva svakog menadžere i poduzetnika te je to u korjenu Logiko Consultinga…

Odnos je ključ

U odnosu konzultanta i klijenta je zapravo najvažnija riječ “odnos”. Bez pravog i iskrenog odnosa između klijenta – onoga kojem se pomaže i konzultanta – onoga koji pomaže, nema mogućnosti suradnje. Iz tog razloga gotova konzultantska  rješenja koja se skidaju sa police, ne mogu imati efekta i nikada neće biti implementirana jer se na prvim razgovorima pričalo o rješenjima, a ne  o ciljevima i vrijednostima  koje klijent želi postići.

Skoro svaki puta kada dođem na jedan od prvih razgovora s klijentom budem suočen sa pitanjem da li i kakvo iskustvo imam u njihovoj branši. To nije prava zapreka za proces konzultacija već jednostavno ispitivanje, da li ćemo pokloniti naše povjerenje ili ne. Povjerenje je temelj za izgradnju odnosa, a bez odnosa nema suradnje. Odnosno ako i ima suradnje , ona neće završiti kvalitetnom pomoći klijentu, bilo iz razloga da će predložene akcije biti neadekvatne, bilo da na kraju neće biti implementirane.

Doktor i pacijent

Sljedeći model suradnje između klijenta i konzultanta je onaj kojeg možemo usporediti sa doktor-pacijent odnosom. Klijent pozove konzultanta da pregleda firmu ili pojedine dijelove da se  vidi kako funkcionira te da donese i uvede određene alate koje treba implementirati.

Kod ovog modaliteta ima nekoliko bitnih stvari koje treba napomenuti. Najprije možemo primijetiti da u ovom slučaju klijent ima još manje kontrole nad cijelim procesom. Isto tako konzultant da bi bio od pomoći u ovom modelu mora provesti jako puno vremena na licu mjesta i sakupiti informacije iz više različitih izvora kako bi bio siguran da će rješenje koje predloži biti adekvatno. Metode koje koristim u ovakvom modu konzultacija uključuju, ali nisu ograničene na:

  • Promatranje procesa koji želimo unaprijediti
  • Razgovor sa upravom (klijentom ili sponzorom projekta)
  • Razgovor sa direktnim voditeljem (vlasnikom) procesa
  • Neformalni razgovor sa radnicima u tom procesu
  • Formalna radionica i njezini rezultati
  • Rezultati analize podataka
  • Rezultati anonimne ankete

Osnovno pravilo je da nikad ne vjerujete određenoj pojavi ili informaciji koju ste dobili samo na jednom od izvora ili gore navedenih metoda. Svaku informaciju, pogotovo ako se radi o usmenoj opservaciji nekog od članova tima, radnika ili čak od uprave , treba provjeriti iz nekoliko izvora.  Tek kada bude potvrđen uzorak ponašanja kroz nekoliko ili sve metode skupljanja informacija, možemo stvarati zaključke i davati prijedloge rješenja.

Dijagnoza je intervencija

Treći model za odnos i suradnju klijenta i konzultanta je konzultiranje kroz proces (“process consultation”). Proces konzultiranja nije tehnologija ili skup intervencija za rad s grupama,  niti samo neki model za savjetovanje. To nije zanimanje ili stalni posao. Umjesto toga, to je filozofija “pomaganja” te tehnologija i metodologija kako biti od pomoći.

Jednom  kada je odnos učinkovite pomoći sa klijentom razvijen, klijent i konzultant zajedno mogu dijagnosticirati situaciju i razviti odgovarajuće lijekove. Naglasak je, zapravo, na “procesu”, jer je važnije, ili barem jednako važno, kako su stvari učinjene među ljudima i skupinama, nego ono što je učinjeno.

Zapravo bi na početku svakog procesa pomaganja trebalo koristiti ovaj modalitet. Jedan od razloga je i taj što je i samo dijagnosticiranje zapravo intervencija. Odnosno, intervencija u procesu konzultacija započinje puno prije nego što se to misli – Zapravo je već počela.


SUPPLY CHAIN STRATEGIJE

Kako razraditI supply chain strategije koja će vam pomoći ostvariti vaše cilljeve?

MAPIRANJE SUPPLY
CHAINA

Da bi prevladali kompleksnost lanca opskrbe, treba ga mapirati napraviti jednostavan model .

DIGITALNA STRATEGIJA

Digitalizacija procesa i napredne digitalne strategije za efikasniji Supply Chain.

IZRADA SCENARIJA

Želite bolje upravljati neizvjesnostima u supply chainu budućnosti?


PLANIRANJE PROIZVODNJE

Kako rasti i povećati prihode uz zadržavanje razine usluge prema vašim kupcima?

OPTIMALNE ZALIHE

Kako unaprijediti cash-flow i protok roba i informacija kroz supply chain management?

OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE

Kako povećati produktivnost? – Praktični vodič za lidere u proizvodnji

EFIKASNA LOGISTIKA

Kako postići da logistika i skladište bude brzo i munjevito u svojim operacijama?


Planiranje proizvodnje

Optimalna veličine serije daje optimalan odnos između troškova pripreme proizvodnje i troškova zaliha. 

Pravilno planiranje materijalnih potreba je srce planiranja proizvodnje, koje utječe na točne potrebe za poluproizvodima, sirovinama, ambalažom u skladištima i halama. 

Ako znamo dobro planirati i terminirati kapacitete, smanjit ćemo vremena čekanja i stvoriti uštede proizvodnji, postati efikasniji i produktivniji te ukloniti uska grla.


Efikasni procesi

Svi se zaklinju u to da su ljudi najvrjedniji resurs, nazivaju ga još i ljudski kapital i stvarano on to i je. Nova ekonomija je stvarno zasnovana na ljudima ili onome što je Peter Drucker nazivao radnicima znanja. Međutim postoje i oni poslovi koji još uvijek imaju određenu ručnu komponentu i te poslove je potrebno organizirati na način da budu što efikasniji. U tom smislu ljudski rad se treba gledati u kombinaiji sa procesom. 

Povećanje efikasnosti kroz poboljšanje i optimizaciju procesa. Efikasnost je omjer izlaza i ulaza. Efikasnije tvrtke proizvode više proizvoda ili usluga s manje resursa. 

Optimizacija je proces poboljšanja učinkovitosti u poduzećima i može se postići poboljšanjem procesa, ulaganjem u tehnologiju i unapređenjem vještina zaposlenika.MI PREDLAŽEMO TAKTIKU:

CASE STUDY - Primjeri nedavnih projekata

Logistika brzinom svjetlosti

Logistički akcelerator je LOGIKO metodologija za ubrzavanje logističkih operacija, obrtaja imovine (zaliha isl.) te sveukupno povećanje efikasnosti u cilju rasta…

Success Story ITALCRO

"Tehnike u upravljanju zalihama i skladištem koje nas je Antonio Zrilić naučio su dramatično poboljšale razumijevanje logistike.
Gospodin Zrilić nam je pomogao da bolje sagledamo cjelokupnu logističku situaciju. Pružio nam je gomilu prijedloga koje smo pretočili u plan akcija te ubrzali protok robe na skladištu. Nivo usluge prema našim kupcima je također dramatično porastao..."

Rajko Stanek, Direktor prodaje, ITALCRO d.o.o. Pula

Supply Chain Audit - LQ

Moja konzultantska praksa pokazala je da djelomična rješenja u lancu opskrbe (optimizacija pojedinih elemenata kao što su zalihe, proizvodnja, logistika ili nabava) donose sub-optimalna rješenja. Zato sam odlučio ponuditi novu uslugu vezanu za optimizaciju kompletnog Supply Chaina u svrhu podizanja LQ-a - LOGISTIČKOG KVOCIJENTA INTELIGENCIJE vaše kompanije.

Success Story Cromaris

"Ako želite napraviti brzu reviziju ("audit") svoje logistike i cijelog supply chaina te vidjeti kakvi ste i gdje su potencijali za napredak, Antonio je prava osoba za vas. ..."

Tomislav Pedić, Rukovoditelj nabaveCromaris d.o.o. - Zadar

Efikasna proizvodnja

Da li znamo koliki su nam troškovi proizvodnje i što treba rezati, a što poticati? Na ovo i ostala pitanja o tome kako upravljati proizvodnjom možete dobiti odgovore od naših renomiranih stručnjaka kroz savjetovanje koje LOGIKO CONSULTING provodi u proizvodnim kompanijama širom regije.

Success Story LIM - Samobor

- stabilizirati ukupno poslovanje kroz optimizaciju pojedinih procesa
- identificirati i smanjiti skrivene troškove u proizvodnji, nabavi te optimizirati indirektne troškove
- pronaći i bolje iskoristiti skrivene kapacitete u proizvodnji i nabavi...

..Kao dodatni benefit uspjeli su nešto prilično "nevjerojatno" - Ostvariti integracije među timovima prodaje, nabave i proizvodnje, koji su za rezultat imali preciznije planove i veće iskorištenje kapaciteta."

"Svakako moramo preporučiti konzultante kompanije LOGIKO Antonia Zrilića i Zorana Đurđevića koji su uspjeli:

Ivan Kodrić, Direktor, LIM - SAMOBOR

Zalihe vs. Cash-Flow

Svi se slažemo da je Cash-Flow krvotok poduzeća i da je krajnji cilj poslovanja da se gotovina koju smo uložili u biznis ponovo vrati u gotovinu. Ovaj ciklus gotovine me neizmjerno podsjeća na ciklus koji se događa u prirodi – led se topi na određenoj temperaturi i pretvara u vodu; voda isparava u plinovito stanje; zatim ponovo pada u obliku vode na zemlju i nakon pada temperature ponovo se pretvara u led.

Success Story - Zoo Hobby d.o.o.:

"Tehnike za unaprjeđenje cash-flowa kroz optimizaciju zaliha koje nam je gospodin Antonio Zrilić implementirao su značajno pomogle shvatiti strukturu vezanih zaliha, njihovu stvarnu alokaciju, vrijednost, te preduvjete za postavljanje strategije upravljanja asortimanom.

Edvard Varda, Direktor, Zoo Hobby d.o.o.

Success Story - Husqvarna:

"Na osnovu rada sa LOGIKO metodom upravljanja zalihama zalihe su smanjene za 20%. Ova činjenica nam je pomogla da smanjimo troškove logistike i relativno bezbolno premostimo recesiju koja je dolazila

Arijana Drezga, direktorica Drezga d.o.o. (HUSQVARNA)

Sustav nagrađivanja za rast kompanije

Ja dijelim kompanije i njihove menadžere na dvije skupine: oni koji znaju što žele strateški postići sa sustavom nagrađivanja i već u startu su im jasni ključevi nagrađivanja koje treba koristiti i instalirati u model; i oni menadžeri koji znaju da im model treba, ali nisu sigurni u to kako bi on trebao izgledati. Oni su mišljenja da će im samo postojanje sustava nagrađivanja pomoći da podignu produktivnost. Djelomično su u pravu, ali s obzirom da je ovaj alat namijenjen i za upravljanje i vođenje kompanije, on mora sadržavati elemente koji će vam pomoći u tome…