“UČITE SE OD SUNCA!

Učenik: “Možeš li mi reći kako da osmislim svoj život?”
Mudrac: “UČI SE OD SUNCA!… Ujutro izlazi, a navečer zalazi i iza sebe ostavlja svijetli i topli trag…”

Moja priča

Moja (skraćena) priča

Od djetinjstva me fascinirala #priča koja kaže: Učite od sunca – Ujutro izlazi, navečer zalazi i za sobom ostavlja svijetli i topli trag. 

Druga mi je fascinacija sistemsko I strateško razmišljanje, kao što je stariRim i pored operativnih problema (“Hanibal ante portas!”) mogao razmišljati strateški i planirati rat na tlu protivnika.

U duši sam poduzetnik – vodim LOGIKO CONSULTING i opsesija mi je da poduzetnicima od 1 mil. EUR do 50 mil. EUR  pomognem da jasnije razabiru operativne i strateške izazove te da donose profitabilne odluke.

Moja znatiželja nema granica (pročitam 50-100 knjiga godišnje) – čudim se novim stvarima i to me čini poniznim pred kompleksnim svijetom i tjera da učim i razvijam se.

Cijela moja priča 

Još u osnovnoj školi sam dobio knjigu sa naslovom Uči se od sunca koja je zapravo divna priča o učitelju koji je savjetovao svojem učeniku da se uči od sunca: Ujutro izlazi, navečer zalazi i za sobom ostavlja svijetli i topli trag. Kasnije sam u gimnaziji napisao sastavak na tu temu (i dobio sam prosječnu ocjenu) i ovaj kredo sam ponio sa sobom i u svoj rad sa klijentima.

Misao (o ostavljanju svjetlog traga za sobom) me vodila čitav život i nju sam ponio sa sobom i u tvrtku LOGIKO koju sam osnovao 2007. godine. Naša je želja da svakog dana koji prođe iza nas ostane svijetli i topli trag. A danas je novi dan i nova mogućnost da krenete na put znanja i uspjeha kako bi i Vi u svojim organizacijama ostavili svoje svijetle i tople tragove. Kako bi Vam pomogli u tome odlučili smo podijeliti svoje znanje, čije stjecanje je u temeljima naših vrijednosti.

Ono što sam još ponio iz najranijih dana je ljubav za poviješću. Posebno me se dojmila jedna lekcija iz povijesti starog Rima. Radilo se o epizodi sa Hanibalom i njegovim pohodom na Rim. Fascinirao me način kako su se rimski senatori nosili sa opasnošću koju je predstavljao Hanibal. Najprije su mu se suprotstavili sa jednom vojskom, zatim sa još jednom i tek kada su vidjeli da Hanibala ne mogu savladati na bojnom polju donijeli su stratešku odluku da prenesu rat na tlo Afrike to jest u Hanibalovu domovinu. Najviše me fascinira kako je Rim i pored operativnih problema (tuđa vojska se nalazi pred vratima – “Hanibal ante portas”) mogao razmišljati strateški.

Ovo sam razumio tek kada sam počeo raditi sa poduzetnicima koji su obasuti sa operativnim problemima. Uspješni poduzetnici su oni koji se ne daju uvući u vrtlog “operative” i koji znaju i pored svakodnevnih problema donositi strateške odluke. Ja sam se stoga odlučio pomagati poduzetnicima i menadžerima da jasnije razabiru operativne i strateške izazove i da lakše donose odluke.

Kao SAP konzultant sam produbio sistemsko razmišljanje i razumijevanje procesa te mi je bilo lakše sagledati anomalije i deficite u njima. Daljnje oštrenje svojih poslovnih osjetila događa se sa svakim novim projektom koji odradim i sa svakim novim razgovorom sa klijentom ili poduzetnikom. Moje je najveće zadovoljstvo da nakon svake interakcije bilo kroz radionicu, razgovor, coaching ili konzalting projekt ja budem bogatiji za nova znanja i iskustva.

Vrijednosti:

  • Rast i razvoj – U srcu vrijednosti koje podržavamo su rast i razvoj. Ove vrijednosti potičemo kako na osobnom i privatnom tako i na poslovnom planu i zato pomažemo djeci koja inače ne bi imala priliku za rast i razvoj kako u fizičkom i materijalnom tako i u duhovnom i intelektualnom smislu.  – Kako LOGIKO pomaže?  
  • Vizija – Mislim da ako imamo viziju i idemo prema njoj kao prema nekoj sjajnoj zvijezdi, onda ćemo lakše prolaziti kroz poslovne i životne izazove. Mislimo da svatko ima pravo na viziju i zato pomažemo udruge koje pomažu slijepim i slabovidnim osobama – Kako LOGIKO pomaže?
  • Poniznost i skromnost – Ovdje ne mislim da trebamo biti zadovoljni sa mrvicama koje ispadaju sa stola velikih. Trebamo težiti za uspjehom kako god ga u našoj viziji zacrtamo, ali istovremeno trebamo priznati koliko je svijet složen i koliko smo maleni i malo znamo. Mislimo da je svaka agresija neproduktivna i omalovažava slabije i zato pomažemo slabima. “Jer kad sam slab, onda sam jak” (2. Korinćanima 12,10) – Kako LOGIKO pomaže?
  • Ambicioznost i hrabrost – iako priznajemo da je svijet oko nas složen i kompliciran, mi želimo više. Smatramo da svi imaju pravo na uspjeh i da svi imaju pravo na priliku. Zato pomažemo onima koji nisu imali priliku. – Kako LOGIKO pomaže?
  • Dodavanje vrijednosti – Sve što radimo za nas i za naše klijente i za njihove klijente mora uroditi sa dodanom vrijednošću od one sa kojom smo započeli.
  • Učenje – Naša je želja da sakupljamo poslovna znanja i prenosimo ih na naše klijente kako bi ih oni prenosili dalje. Znanje je kokurentska prednost ljudskih bića i zato pomažemo u tome da djeca nauče učiti već od rane dobi. – Kako LOGIKO pomaže?  

Mudrosti kojima se ravnamo:

Preživljavanje

“Ne preživljavaju najjače vrste nego one koje su najprilagodljivije odnosno koje najbrže uče!”

Charles Darwin

Učenje

Živi kao da ćeš sutra umrijeti. 
Uči kao da ćeš živjeti zauvijek.”

Mahatma Gandhi

Poučavanje

“Ako želiš nekoga nahraniti za jedan dan, daj mu ribu, ako ga želiš nahraniti za cijeli život, nauči ga loviti ribu.”

Kineska poslovica

Poniznost i skromnost

“Jer kad sam slab,
onda sam jak” 

2. Korinćanima 12,10

Zahvaljujemo svim našim klijentima na podršci, jer korištenjem usluga koje pruža LOGIKO pomažete i udruge koje mi podržavamo. Dio dobiti i novostvorene vrijednosti koju Logiko sa svojim klijentima stvori ide u prilog dobrotvornih udruga i institucija čija misija se poklapa sa našom vizijom i misijom. Pogledajte koje vrijednosti Logiko njeguje.

Izreke:

Pomažući drugima, pomoći ćemo i sebi, jer svaki naš dobar čin upućen drugim Ijudima zatvara krug i u konačnici nam se vraća.

Flora Edwards

…Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte – govori Jahve nad Vojskama – neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov, neću li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju – govori Jahve nad Vojskama. Svi će vas narodi tad držati sretnima, jer ćete biti zemlja blaženstva – govori Jahve nad Vojskama.

Malahija 3, 10-12

Pomažemo ono u što vjerujemo:

Dobrotvorni institut Hrvatske Dobrotvorni institut Hrvatske je neprofitna, nevladina organizacija usmjerena prema razvoju civilnog društva. Pod pojmom civilno društvo podrazumijeva se cjelokupno građanstvo Republike Hrvatske svih dobnih skupina, koji su skloni pozitivnim promjenama u onom segmentu društva u kojem trenutno…

Pročitaj više...

Projekt "Pametne ploče za pametnu školu" Interaktivne pametne ploče su alat koji učitelju pomaže da probudi spavače u nastavi, da djeca postanu aktivni sudionici obrazovanja, da potičemo kritičko promišljanje kod djece.Primjenom pametne ploče, svako od naših 573 djece, dobit će…

Pročitaj više...

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Počeci školovanja pasa vodiča slijepih sežu iz ranih '80tih prošlog stoljeća. Uz program školovanja i dodjele pasa pomagača, pojavila se potreba senzibilizacije građana o pravima, mogućnostima i potrebama slijepih osoba te ulozi…

Pročitaj više...

Dječja udruga Hrabrost - DUH U studenom 2003. godine Paul O’ Grady, Annika Gifford, Andrea Zec i Tomislav Šebek su osnovali Dječju udrugu Hrabrost, skraćeno DUH. 2004. godine DUHovci prvi put odlaze na susret u Lourdes. Na prvom DUH hodočaću je…

Pročitaj više...

Marijini obroci Marijini obroci su globalni pokret koji uspostavlja projekte prehrane u nekima od najsiromašnijih zajednica svijeta u kojima glad i siromaštvo sprečavaju djecu da steknu obrazovanje. Naša je ideja jednostavna i učinkovita. Mi pružamo jedan obrok dnevno na mjestu…

Pročitaj više...

Fokus u 2015. Autonomna ženska kuća Zagreb Autonomna ženska kuća Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama nevladina je feministička organizacija s misijom pružanja podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje te osnaživanja ženske pozicije u društvu. Osnovana je u…

Pročitaj više...