Optimizacija zaliha – DREZGA d.o.o.

Učinak svega navedenog bio je izrazito pozitivan:

Na osnovu rada sa LOGIKO metodom upravljanja zalihama i modulom koji je na osnovu nje razvijen, zalihe su smanjene za 20%. Ova činjenica nam je pomogla da smanjimo troškove logistike i relativno bezbolno premostimo recesiju koja je dolazila. Više ne možemo zamisliti praćenje zaliha i naručivanje bez ovog iznimno korisnog alata.
Ono što je još važnije je činjenica da je uz smanjenje troškova istovremeno porastao nivo usluge prema našim kupcima.
Postavljanje modela pomoći kod naručivanja, omogućilo je rasterećenje operativne nabave dugotrajnog i zamornog postupka naručivanja. Sada trošimo dvostruko manje vremena na naručivanje.

Likvidnost tvrtke Drezga d.o.o. je sačuvana te nam je u ovom vrlo turbulentnom razdoblju recesije bila osigurana stabilnost.
Najveći benefit koji smo dobili u suradnji sa g. Zrilićom i tvrtkom LOGIKO je taj da sada mi upravljamo zalihama i troškovima. Čitava logistika je sada u funkciji strategije i ciljeva poduzeća Drezga d.o.o.

Kao zaključak, preporučujemo gospodina Zrilića i tvrtku LOGIKO svima koji vide optimizaciju zaliha kao način unaprijeđenja svog poslovanja.

Projekt Optimizacije zaliha u tvrtki DREZGA

Poslovni trening iz logistike:

Suradnja poduzeća Drezga d.o.o. i gospodina Zrilića iz tvrtke Logiko d.o.o. datira od 2008. godine.

Tada smo prisustvovali seminaru ,,Upravljanje zalihama” i od tada počinje potpuno drugačije razumijevanje zaliha i njihovog utjecaja na stabilnost firme.

Nadahnuto i stimulativno predavanje gospodina Zrilića bilo nam je poticaj da ga angažiramo na projektu Optimizacije zaliha, što se pokazalo kao jedan od ključnih poteza za ublažavanje efekata nadolazeće recesije na našu tvrtku.

Projekt Optimizacije zaliha:

Nakon detaljne snimke postojećeg stanja zaliha, provedena je ABC/XYZ analiza artikala sa detaljnim izračunom sigurnosnih zaliha, koja je donijela niz iznimno važnih spoznaja za management poduzeća. Tijekom projekta smo detektirali koji dio zaliha je stvarno kurentan, a koji predstavlja “mrtve zalihe” te smo na osnovu tih saznanja definirali procedure kojima smo smanjili stvaranje “mrtvih zaliha” u budućnosti. Izračun i precizno definiranje sigurnosnih zaliha za svaki artikl iz našeg asortimana, a u skladu sa strategijom našeg poduzeća, omogućilo nam je da optimiramo zalihe i smanjimo troškove. U sklopu modela za pomoć kod naručivanja definiran je postupak sa sigurnosnom zalihom te točkom ponovnog naručivanja svakog artikla kao bazom te je postupak naručivanja postao brži i točniji.”

Modul za optimizaciju zaliha u NAVISION-u:

“Gospodin Zrilić nam je bio od iznnimne pomoći i prilikom implementacije Microsoft NAV-a (Navisiona) kao centralnog ERP programa. Njegova uloga je bila i praktična i savjetodavna – Kao SAP konzultant upozorio nas je na niz mogućih zamki u implementacijskom procesu, te pomogao u dodatnom razumijevanju i praktičnom svakodnevnom korištenju. Kako sam Navision nije pokrivao sve aspekte metodologije upravljanja i optimiranja zaliha koje su nam tvrtka LOGIKO i g. Zrilić prenijeli kroz projekt Optimizacije zaliha, pomogao nam je da tu metodologiju pretočimo u dodatni modul u NAV-u.”

Rezultati suradnje sa tvrtkom LOGIKO:

“Učinak svega navedenog bio je izrazito pozitivan:

Na osnovu rada sa LOGIKO metodom upravljanja zalihama i modulom koji je na osnovu nje razvijen, zalihe su smanjene za 20%. Ova činjenica nam je pomogla da smanjimo troškove logistike i relativno bezbolno premostimo recesiju koja je dolazila. Više ne možemo zamisliti praćenje zaliha i naručivanje bez ovog iznimno korisnog alata.
Ono što je još važnije je činjenica da je uz smanjenje troškova istovremeno porastao nivo usluge prema našim kupcima.
Postavljanje modela pomoći kod naručivanja, omogućilo je rasterećenje operativne nabave dugotrajnog i zamornog postupka naručivanja. Sada trošimo dvostruko manje vremena na naručivanje.
Likvidnost tvrtke Drezga d.o.o. je sačuvana te nam je u ovom vrlo turbulentnom razdoblju recesije bila osigurana stabilnost.
Najveći benefit koji smo dobili u suradnji sa g. Zrilićom i tvrtkom LOGIKO je taj da sada mi upravljamo zalihama i troškovima. Čitava logistika je sada u funkciji strategije i ciljeva poduzeća Drezga d.o.o.

Kao zaključak, preporučujemo gospodina Zrilića i tvrtku LOGIKO svima koji vide optimizaciju zaliha kao način unaprijeđenja svog poslovanja.”

Prilog: Pismo preporuke
Arijana Drezga
direktorica
DREZGA d.o.o.

Komentiraj