Izazovi u vođenju ljudi u logistici – fluktacija radnika

Fluktuacija

Fluktuacija je rak rana bilo kojeg procesa ili posla. Kada je veliki obrtaj radne snageu poslu dolazi do više različitih problema i troškova. Najevidentniji problem je trošak ponovnog zapošljavanja. Prema nekim procjenama trošak zapošljavanja nekog čovjeka – pored samog troška vremena intervjuiranja i konzultantskih usluga profesionalnih agencija (ako se koriste), jesu minimalno tri do šest mjesečnih plaća. Naime, u prvom mjesecu novo zaposlena osoba nije korisna nego tek uči svoje zadatke i povlači za sobom još jednog zaposlenika-mentora koji mu pomaže u uvođenju u posao. To su već dva čovjek-mjeseca. U drugom i trećem mjesecu novozaposleni radnik još je uvijek slabo produktivan i povremeno traži pomoć od kolega. Nakon toga je moguće da se potpuno integrira i u sljedećih nekoliko mjeseci postigne punu produktivnost ili se ne uklopi i ode (bilo svojom voljom ili ne). Tada se vraćamo na početak.

Ovo je samo jedan i najočitiji trošak koji povećana fluktuacija donosi.

Ostali troškovi nisu tako vidljivi na kratak rok i odnose se na smanjenje opće produktivnosti uslijed stalno novih radnika te pad kvalitete i povećani broj reklamacija koje onda povlače dodatnu manipulaciju. Dodatna manipulacija je dodatni trošak jer u skladištu je svaki doticaj sa robom trošak.

Inače prema nekim istraživanjima radnik sa 1 godinu iskustva radi 2-5 puta manje grešaka na poslu u odnosu na novog i neiskusnog radnika dok radnik sa 5 godina iskustva radi 5-10 puta manje grešaka od novog radnika.

Fluktuacija radnika => Kvaliteta skladišta

Prema jednoj studiji Međunarodnog logističkog instituta kvaliteta skladišta je u direktnoj korelaciji sa fluktuacijom radnika u skladištu. Ako su zaposlenici zadovoljni puno je izglednije da roba bude isporučena na način i na vrijeme kako je kupac tražio.

Komentiraj