Analiza trenutne situacije

Zanimljivo je koliko je bitno dobro analizirati situaciju i to po mogućnosti brzo ili u ograničenoma vremenu. Istodobno je nevjerojatno koliko je to zahtjevno i teškoAnaliziranje trenutne situacije je zapravo odgovor na pitanje Što se događa? Ovaj nam misaoni proces pomaže da razjasnimo o čemu se radi i da razmakne maglu oko nekog događaja ili oko neke situacije.

Svaki menadžer je imao iskustvo da u nekom trenutku počne ispočetka ili “od nule” da tako kažemo. Isto tako svatko od nas je nekada bio u sasvim novoj situaciji koju je trebalo na određeni način procijeniti i donijeti neki zaključak. Ovaj misaoni proces se sastoji od nekoliko koraka kroz koje moramo proći:

Pročitaj više…

Misaoni procesi za rast kompanije

Dva su načina za rast neke organizacije ili osobe. Jedan je takav da stalno pokušavamo postići određeni standard i ispravljati devijacije i rješavati probleme, a drugi je da  prijeđemo na novu višu razinu odnosno skočimo na novi plato. Ovaj drugi način još zovemo i inovacijom. Ona nam pomaže da dođemo tamo gdje još nismo bili, dok nas rješavanje problema i postizanja standarda vraća na nivo na kojem smo bili u prošlosti. Taj nas način nikada neće dovesti na novu razinz već ćemo u najboljem slučaju ostati na platou na kojem smo bili.

Da bi dalje napredovali moramo steći naviku da tražimo prilike i izazove i da se koncentriramo na  ono što bi nam moglo pomoći u budućnosti, a prestati tražiti i rješavati probleme.

Međutim problemi su sastavni  dio života i poslovanje pa moramo biti spremni i za njihovo rješavanje. U principu postoje nekoliko misaonih procesa koji nam pomažu u rješananju svakodnevnom životu i poslovanju:

Pročitaj više…

Forecasting – Planiranje potražnje

Planiranje je sve, a planovi su ništa! “Sudjelujući u pripremama bitaka, shvatio sam da su planovi beskorisni, ali da je planiranje nezamjenljivo.” Mnogi poslovni ljudi još uvijek planiraju na temelju intuicije i logičnog rasuđivanja. Nekad to daje odlične rezultate, nekad baš i ne. Nekada ste prinuđeni integrirati informacije iz različitih izvora, koje su potpuno raznovrsne …

Pročitaj više…