Prognoza na osnovu potražnje

Superforecasting bi mogli nazvati novom generacijom prognoziranja ili Foercasting 2.0. Analizirali smo planiranje pomoću scenarija, a sada nastavljam sa planiranjem na osnovu potražnje.

Demand driven forecasting ili Progoza na osnovu potražnje je metoda koja se razlikuje konceptualno od tradicionalnog prognoziranja na osnovu ponude i opskrbe. Tradicionalna prognoza gleda u prošlost, ali uglavnom gleda opskrbne kategorije kao što su isporuka, proizvodnja i narudžbe. Malo koja prognoza uzima u obzir podatke o stvarnoj potražnji od strane krajnjih korisnika i potrošača. Prema jednoj studiji najviše (oko 75%) se koriste podaci narudžbi kupaca, zatim oko 60 posto slučajeva isporuke kupaca i nadopuna robe i tek na kraju 33%  POS (Point of Sale) podaci. To je djelomično iz razloga što stvarni podaci o potražnji ne postoje ili nisu postojali. Međutim to ipak ne objašnjava do kraja jer određeni podaci postoje već desetljećima (POS podaci i podaci istraživanja marketinških agencija). Dakle stvar je više u upravljanju promjenama i edukaciji tj. tradiciji i navici nego u nepostojanju podataka. 

Pročitaj više…

Stručnjaci za prognoze

Scenariji su mogući pogled na svijet, opisan u narativnom obliku, koje pružaju kontekst u kojem menadžeri mogu donositi odluke.

Dvije su osnovne metode prognoziranja i to kvalitativne i kvantitativne.
Kvalitativne metode prognoza. Kvalitativne metode temelje se na intuiciji, subjektivne su i najčešće se upotrebljavaju za prognozu potreba za novim proizvodima. Adekvatne su za srednjoročne i dugoročne prognoze. Primjeri nekih kvalitativnih metoda su:

Stručna mišljenja – Stručnjaci u tom području predstavljaju svoje gledište u pogledu budućih trendova i vjerojatnih razvoja – koji bi utjecaj na gospodarstvo općenito odnosno na jednu posebnu branšu mogli imati. Međutim, iako stručnjaci i oni su samo ljudi i imaju pravo na svoje mišljenje, ali i na svoju grešku. Tako su se neki slavni ljudi proslavili i svojim krivim procjenama u vezi razvoja svoje struke:

“Izumi su odavno dosegli svoje granice, i ne vidim nadu za budući razvoj“ Rimski inženjer Sekst Julije Frontinus, iz 1. stoljeća
“Leteći strojevi koji su teži od zraka nisu mogući” Lord Kelvin, predsjednik Royal Society, 1895

Pročitaj više…

Forecasting – Planiranje potražnje

Planiranje je sve, a planovi su ništa! “Sudjelujući u pripremama bitaka, shvatio sam da su planovi beskorisni, ali da je planiranje nezamjenljivo.” Mnogi poslovni ljudi još uvijek planiraju na temelju intuicije i logičnog rasuđivanja. Nekad to daje odlične rezultate, nekad baš i ne. Nekada ste prinuđeni integrirati informacije iz različitih izvora, koje su potpuno raznovrsne …

Pročitaj više…