Forecasting – Planiranje potražnje

Planiranje je sve, a planovi su ništa! “Sudjelujući u pripremama bitaka, shvatio sam da su planovi beskorisni, ali da je planiranje nezamjenljivo.” Mnogi poslovni ljudi još uvijek planiraju na temelju intuicije i logičnog rasuđivanja. Nekad to daje odlične rezultate, nekad baš i ne. Nekada ste prinuđeni integrirati informacije iz različitih izvora, koje su potpuno raznovrsne …

Pročitaj više…