Upravljanje matičnim podacima

Događa li Vam se često da u sustavu piše da nečeg imate i onda skladištar u zadnji čas javi da toga nema?
Matični su podaci središnji izvor informacija za vaše poduzeće. Sve komponente vašeg poslovanja trebaju imati pristup tim podacima. Integriranjem matičnih podataka u središnjim objektima baza podataka može se izbjeći redundantnost podataka. Za većinu transakcija vaš sustav koristi podatke iz pojedinih zapisa matičnih podataka.

 

 

Događa li Vam se često da u sustavu piše da nečeg imate i onda skladištar u zadnji čas javi da toga nema?

Upravljanje i admministriranje matičnim podacima je jedan od središnjih zadataka u svakom poduzeću

Kontaktirajte nas i dogovorite termin za sastanak već danas…

Matični su podaci središnji izvor informacija za vaše poduzeće. Sve komponente vašeg poslovanja trebaju imati pristup tim podacima. Integriranjem matičnih podataka u središnjim objektima baza podataka može se izbjeći redundantnost podataka. Za većinu transakcija vaš sustav koristi podatke iz pojedinih zapisa matičnih podataka.

Matični podaci su osnova za rad s bilo kojim informatičkim sustavom, dakle to su osnovni podaci koji su sustavu potrebni da bi se s njim operativno moglo raditi. Matični podaci sadrže detaljne podatke o svim vrstama materijala (sirovine, poluproizvodi, rezervni dijelovi, gotovi proizvodi itd.), o svim partnerima poduzeća (kupcima, dobavljačima, suradnicima, zaposlenicima), podatke o asortimanu poduzeća, njegovim cjenicima, osnovnim sredstvima, podatke o poduzeću i ustrojenim organizacijskim jedinicama, podatke o teritorijalnoj strukturi koja je povezana s partnerima, podatke o bankama, podatke o obračunskim veličinama koje utječu na obračun plaće, te kontaktima poduzeća.

Upravljanje i administriranje matičnim podacima je jedan od središnjih zadataka u svakom poduzeću. Na njemu prolazi ili pada ukupno poslovanje svakog poduzeća. Kvaliteta, točnost i ažurnost matičnih podataka je toliko bitno da je to teško dovoljno naglasiti. Međutim, često se ne pridaje dovoljno pažnje matičnim podacima. O matičnim podacima se počinje razmišljati tek kada situacija tako loša da je ugroženo redovno poslovanje poduzeća. Na teži način to osjete i poduzeća koja prelaze s jednog informatičkog sustava na drugi. Tada je potrebno matične podatke iz starog sustava prebaciti u novi. Ovo je na neki način prilika da se ti podaci srede. Naravno da to nije jednostavno jer sređivanje podataka zahtjeva ljudske i vremenske resurse, a koje poduzeće ima te resurse dovoljne…?

U prilogu je primjer projekta – Analiza i optimiranje matičnog sloga materijala (šifrarnika)

1. STVARANJE PREDUVJETA ZA RAD S MATIČNIM PODACIMA

 • Definiranje preduvjeta za analizu i manipulaciju matičnim podacima (uspostavljanje alata koji su potrebni za masovnu manipulaciju podacima)
 • Implementacija funkcionalnosti u Vašem informacijskom sustavu za manipulaciju podacima

2. ANALIZA MATIČNOG SLOGA MATERIJALA (MSM)

 • Definicija postojeće i određivanje nove strukture MSM usklađene sa potrebama Vaše organizacije
 • Redefiniranje izgleda šifre i načina dodjele
 • Redefiniranje opisa materijala
 • Klasificiranje materijala
 • Definicija sadržaja MSM (atributi)
 • Određivanje potreba MSM s obzirom na module koji ga koriste
 • Funkcionalni deficit MSM-a
 • Gap analiza između potreba i mogućnosti postojećeg MSM i željenog stanja

3. ANALIZA I ČIŠĆENJE POSTOJEĆIH ŠIFARA

 • Usklađivanje postojećih šifri sa novim načinom označavanja (šifra i opis)
 • Analiza i čišćenje šifarnika od nepotrebnih šifara (nekurentne – koje se duže vrijeme ne koriste i duple šifre treba eliminirati iz sustava)

Kontaktirajte nas i dogovorite termin za sastanak već danas…   

Pitanja za Vas:

Koliko šifri artikala imate?
    Koliko novih šifri artikala otvarate godišnje?
    Da li imate jako puno duplih šifri?
    Događa li Vam se da u sustavu piše da nečeg imate i onda skladištar u zadnji čas javi da toga nema?
    Koliko puta ste se morali ispričavati kupcu jer ste otkazali isporuku zbog pogrešnog stanja na skladištu?

Komentiraj