Može li konsolidacija dobavljača donijeti stvarne uštede?

Da li su uštede kroz konsolidaciju dobavljača samo mit?

Smanjenje broja dobavljača s kojima posluju je zajednički cilj svih odjela nabave. Većina vjeruje da provođenjem ove mjere kompanija štedi novac.

No, da li konsolidacija dobavljača zaista donosi uštede?

Odgovor je “možda”. Jednostavno smanjenje broja dobavljača koje koristite , sama po sebi, neće uštedjeti novac. Konsolidacija dobavljača zaista štedi novac samo kada se najmanje jedan od sljedeća tri rezultate ostvaruje:

Pročitaj više…