Strateške škare

Usklađivanje strategije nabave i prodaje

Zbog silne želje da zadovolje kupce s jedne strane i nerealnih očekivanja za vrlo jeftinim inputima s druge, poduzeća upadaju u škare koje ih lagano uništavaju. Kao prvo nema jako jeftinih inputa (ako ih platite manje, čekate ih duže), a kao drugo ne možemo imati i ovce i novce. S jedne strane poduzeće želi ovce – to znači da je previše fleksibilno prema zahtjevima kupaca (promjena specifikacija i rokova isporuke isl), a s druge strane želi novce – to znači da se odlučuje za jeftine komponente na koje dugo čeka i ne može zadovoljiti fleksibilne rokove koje je obećalo kupcima.

 

Ovakav scenarij je dosta teško postići. Rješenje je dakako na tragu modela usklađivanja nabavnog i prodajnog dijela lanca i to na strateškoj razini. Usklađivanje strategije je uvijek nepopularno rješenje jer kada se ono predlaže upravi, ona misli da joj netko nepotrebno soli pamet i govori kako treba voditi posao, umjesto da jednostavno da recept kako smanjiti troškove odnosno kako povećati prodaju. Zapravo želi se čarobni štapić koji će riješiti probleme bez da se svi uključe i promijene dosadašnji način rada koji je doveo do tog stanja.

Bolja koordinacija timova i suradnja

Naravno da nije stvar samo u strategiji već ima nešto i u komunikaciji. Jedan od najvećih generatora zaliha u kompanijama je nekoordiniranost i slaba komunikacija između odjela (prodaje i proizvodnje, proizvodnje i nabave, razvoja i prodaje itd.). isto tako nastavno na komunikaciju unutar tvrtke, treba poboljšati komunikaciju sa partnerima na relaciji između kupaca i odjela prodaje te dobavljača i odjela nabave i sve to začiniti sa povremenim izletima sektora proizvodnje na jednu i na drugu stranu.

Dakle, ako je kompanija strateški usklađena sa lancem opskrbe u kojem djeluje, ako štima komunikacija među odjelima i ljudima unutar kompanije i ako je koordinacija sa partnerima duž lanca besprijekorna – ne samo da neće biti problema sa zalihama, nego takva kompanija stremi u visine…

Komentiraj