PREGOVARAČ CRNI POJAS (Black Belt Negotiator)

PREGOVARAČ CRNI POJAS (Black Belt Negotiator)

 • Mjesto održavanja: Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
 • Vrijeme održavanja: 24-25.05.2018 9,00-16,00 h
 • Promotivna cijena: Cijena za rane prijave 2790,00 Kn + PDV
 • Trener: Antonio Zrilić
Prijavi se !

Uvod u temu:

Naši ciljevi se često preklapaju sa tuđim ciljevima i ako ih želimo postići pristupamo pregovorima. Alternativa pregovorima je rat – koji se ne preporuča niti u Umijeću ratovanja od Sun Tzua. Znam, Znam… – S dobavljačima i kupcima je teško, ali bez njih još teže jer ne možemo sve sami, a činjenica je da se preko 2/3 roba u svijetu prodaje nagodbom tj. pregovaranjem. Dakle, naučimo kako pregovaraju pregovarači sa crnim pojasom…

Mišljenja polaznika seminara:

“...Seminar bih preporučila osobama koje žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine kao mjesto gdje će dobiti osnovne smjernice vezano uz daljnji razvoj svojih pregovaračkih sposobnosti.…Bilo mi je izrazito drago prisustvovati Vašem predavanju na kojem sam naučila korisne nove stvari koje je također moguće primjeniti i u svakodnevnom životu.…”learning by doing” svakako doživljavam kao najefektivniji način usvajanja novih znanja...”

                         Maja Kundrata BožičevićSupplier Quality Management – SELK – TDK-EPC Corporation (Polaznica seminara)

Cilj seminara:

 • Cilj ovog treninga je da steknete ili obnovite vještine pregovaranja s dobavljačima/kupcima u svakodnevnim i/ili godišnjim pregovorima.
 • Ovaj trening će vam pomoći da budete efikasniji i postižete osobne i poslovne ciljeve i na taj način postanete uspješniji i zadovoljniji i…
 • …da postanete PREGOVARAČ CRNI POJAS

Kome je seminar namijenjen:

 • Seminar je namijenjen menadžerima i direktorima
 • profesionalcima u nabavi/prodaji i onima koji u svojem poslu pregovaraju 
 • poduzetnicima i svima onima koji žele biti uspješniji u pregovaranju i komuniciranju

Što će polaznici naučiti:

utrka
 • Kako pregovarati sa teškim osobama?
 • Kako zaobići NE?
 • Kada izaći sa ponudom?
 • Kako komunicirati i upravljati konfliktima unutar pregovaračkog procesa?
 • Kako pregovarati iz jake i slabe pozicije?
 • Kako se pripremiti i kako priprema utječe na rezultate pregovora?
 • Kompromis i kako se koristiti ustupcima?
 • Koja je razlika između nagovaranja i pregovaranja?
 • Koje su i kako se koristiti različitim strategijama u pregovorima?
 • Kako odrediti ciljeve u pregovorima?
 • Savjeti za pregovore u nabavi
 • Što je i kako koristiti pregovarački Jiu-Jitsu?

Sadržaj:

Komunikacija

 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Savjeti za aktivno slušanje – “Pobjednici su oni koji znaju kad se valja boriti, a kada ne.” Sun TzuUmijeće ratovanja)
 • Tehnike postavljanja pitanja
 • Savjeti za telefonsko i e-mail pregovaranje

Ciljevi u pregovorima

 • Kako odrediti ciljeve?
 • Ciljevi u pregovorima s dobavljačima
 • Zašto su važni ciljevi u pregovorima?
 • Vrijeme u pregovorima Prijatelj ili neprijatelj

(“Kada vodiš bitku, ako i pobjeđuješ, ako se ona vremenski oteže to će izmoriti tvoje snage i otupiti oštricu.” – )

Sun TzuUmijeće ratovanja

Osnovna pravila pregovaranja

 • Priprema i kako ona utječe na rezultate pregovora? (“Sudjelujući u pripremama bitaka, shvatio sam da su planovi beskorisni, ali da je planiranje nezamjenljivo.” Dwight D. Eisenhower)
 • Koja je uloga vremena u pregovorima?
 • Pregovaračka moć i kako se s njom nositi u pregovorima?
 • Varijable u pregovaranju
 • Kompromis i/ili win-win (“…u ratu je najbolje nastojati neku zemlju zauzeti netaknutu; manje je korisno razoriti je.” Sun TzuUmijeće ratovanja)

Pregovori u nabavi/prodaji

 • Što je to BATNA i kako ju osnažiti?
 • S kim pregovaramo? Suradnja – dvostruka pobjeda (“Da se protivnička armija svlada bez borbe, najbolje je od svih umijeća.” Sun TzuUmijeće ratovanja)
 • O čemu pregovaramo u nabavi?
 • Vještine jačanja pregovaračke pozicije
 • Pregovarački Jiu-Jitsu
 • Savjeti za uspješno pregovaranje po Harveyu Mackay

Metode:

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije pregovora

Praktični dio radionice:

 • Polaznici će sudjelovati u vježbama komunikacije kako bi osvijestili moć percepcije, slušanja te neverbalne komunikacije.
 • Isto tako će kroz vježbu naučiti kako odrediti ciljeve u pregovorima.
 • Vježbe pojedinačnog pregovaranja te grupna vježba pregovaranja uz video snimanje
 • Video predavanje u Harvardskoj metodi pregovaranja.

 

Komentiraj