INVENTORY MANAGEMENT FOR NON-SUPPLY CHAIN PROFESSIONALS

UPRAVLJANJE ZALIHAMA ZA NE SUPPLY CHAIN PROFESIONALCE

 • Mjesto održavanja:Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
 • Vaše ulaganje:200 € + PDV
 • Event + DVD sa snimkom:1
 • Trener:Antonio Zrilić
Prijavi se !

 Antonio Zrilić – autor knjige Optimizacija zaliha u 6 koraka i vodeći stručnjak za zalihe i Supply Chain Management predstavlja vam 39 načina kako zalihe pretvoriti u novac u Master Class Trainingu: “KAKO MRTVE ZALIHE PRETVORITI U CASH?”

Mišljenja polaznika seminara:

“…na seminaru Kako smanjiti zalihe u 6 koraka čula sam puno novih stvari o vođenju zaliha (kao npr. ABC i XYZ analize) koje se mogu primjeniti u našoj firmi. Seminar bi preporučila svim našim partnerima. “

Darija Tabulov, voditelj službe nabaveKrka-farma d.o.o.

Cilj seminara:

 • Razumijevanje uzroka nastajanja zaliha te upoznavanje s metodama efikasnog upravljanja zalihama koji dovode do uštede financijskih sredstava, uz zadovoljenje potreba korisnika.
 • Kako mjeriti upravljanje zalihama (ažurnost zaliha, broj obrtaja isl)? Koji su pokretači troškova u upravljanju zaliha i kako ih smanjiti?
 • Metode upravljanja zalihama. Što je sigurnosna zaliha i da li je ona poterebna?

Smanjenje zalihe stvara sukobe, u pojedinim organizacijama i širom lanca opskrbe. Na primjer, moderni kupac želi odabrati iz široke palete proizvoda sa police… sada!

Po završetku radionice bit ćete opremljeni da učinite praktičnu razliku za vašu organizaciju.

Kome je seminar namijenjen:

 • Direktorima nabave
 • Direktorima logistike te zaposlenicima i poduzetnicima koji žele poboljšati protočnost materijala i učinkovitost zaliha
 • Direktorima prodaje i voditeljima proizvodnje te planerima
 • Tvrtkama kojima zalihe predstavljaju opterećenje kako u financijskom, tako i u operativnom smislu

Što će polaznici naučiti:

 • Koja su 4 glavna pokretača prekomjernih zaliha?
 • 39 uzroka viška zaliha i kako ih onemogućiti?
 • 10 načina za rješavanje nekurentnih zaliha!
 • 4 načina za rješavanje konfliktnih ciljeva vezanih uz zalihe!

Metode:

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije.

Simulacija:

Polaznicima ovog treninga omogućujemo simulaciju PROGRAMA ZA OPTIMIZACIJU ZALIHA na vlastitom laptopu. (molimo polaznike, ukoliko su u mogućnosti, da ponesu svoje laptope)

Svaki polaznik dobiva demo Program za optimizaciju zaliha – StockOptimizer GRATIS!

Komentiraj