Pametna nabava za profit poduzeća

Prosječni radni vijek je oko 40 godina. Ali prosječni očekivani životni vijek uspješnog biznisa je samo 20-30 godina. Profesionalci u nabavi će nadživjeti bilo kojeg poslodavca i morat će biti pripremljeni za više od jednog posla. Zato moraju raditi na sebi i na svojoj edukaciji. 

Sve do nedavno, obrtnik je naučio zanat nakon pet ili sedam godina naukovanja. Naučio je, u dobi od osamnaest ili devetnaest godina, sve što će mu ikada trebati i koristiti tijekom života. Danas novi poslovi zahtijevaju drukčiji pristup radu i drugačiji nivo svijesti. Iznad svega zahtijeva se navika kontinuiranog učenja. I u nabavi je tako.

Izazov više nije da ručni rad bude produktivan. Središnji je izazov da znanje bude produktivno. Postoji ogromna količina znanja – uključujući teorijska znanja – koja uključuje ručne operacije. Leonardo da Vinci je posebno bio zagovornik kombinacije teorije i prakse.

Prodavači su u pravu kada definiraju rezultat kao što veću prodaju po kupcu, ali kako definirati rezultat za profesionalce u nabavi? 

Test bilo koje politike upravljanja nije odgovor na pitanje Da li je ta politika ispravna ili pogrešna, nego da li radi ili ne. Vođenje u današnjem lancu opskrbe nije lako.  Svi profesionalci  pa tako i oni nabavi su mobilni i znaju da mogu otići. Oni imaju mobilnost i samopouzdanje. Prva stvar koju takvi ljudi žele znati je što tvrtka pokušava učiniti i kamo ide. Zatim ih zanimaju osobna postignuća i odgovornost – što znači da ih se mora staviti na pravi posao. Prije svega, oni žele poštovanje, ne toliko za sebe, koliko za područje u kojem rade te očekuju da će donositi odluke na svom području. Profesionalci u nabavi očekuju kontinuirano učenje i kontinuirani razvoj. I jedino tako će zaslužiti poštovanje i donositi efikasne odluke.

Stoga Logiko Consulting već 10 godina razvija kompetencije u nabavi, logistici i proizvodnji (Supply Chain Management) i pruža priliku za edukaciju u nabavi.

  • Ispitajmo neke od politika upravljanja nabavom, Saznajte kako mjeriti vrijednost nabave, Spojimo teoriju i praksu nabave.

Komentiraj