Lošinj Hotels & Villas by Jadranka hoteli d.o.o

Bilo je vrlo korisno i ugodno boraviti na seminaru Efikasno upravljanje nabavom. Osim službenih tema interesantna je i mogućnost da “na marginama” seminara izmjenimo iskustva i upoznamo se s kolegama koji rade isti ili sličan posao u tvrtkama raznih profila.

 

 

David Murljačić
Voditelj nabave / Head of Purchasing
Lošinj Hotels & Villas by Jadranka hoteli d.o.o.
(Polaznik seminara Upravljanje nabavom)

Komentiraj