Erste Group – Procurement d.o.o.

Zahvaljujem na izuzetno zanimljivom i dinamičnom seminaru na kojem su obrađene teme s kojima se srećemo u svakodnevnom poslu s jednog stručnog polazišta. Također, vjerujem da će nam pomoći i ideje i novi pristupi procesu nabave koji su obrađeni na seminaru koje do sada nismo imali prilike iskusiti, a kojima možemo poboljšati organizaciju i načine nabave.

 

Boris Vulić
Specijalist nabave
s Proserv – Procurement Services HR d.o.o.
(Polaznik seminara “Upravljanje nabavom“)

Komentiraj