INA – Industrija nafte d.d.

Zahvaljujem na krasnom iskustvu! Unatoč vrućini Vaša elokvencija držala nas je fokusiranima cijelo vrijeme!! Pristup odličan! Predložio sam i drugim kolegama da slijedeći put dođu!

 

 

Branko Roso

Direktor maloprodajnog područja Osijek 

INA – Industrija nafte d.d.

(Polaznik seminara Upravljanje nabavom)

Komentiraj