Cash-Flow potencijal ili otkupna vrijednost vaših zaliha?

Svi znate koja je vrijednost vaših zaliha – barem kada govorimo o knjižnoj vrijednosti. Međutim da li znamo kolika je otkupna vrijednost vaših zaliha? Što uopće znači otkupna vrijednost zaliha? Da bi objasnili ovaj koncept moramo napraviti kratki izlet u industriju osiguranja.

 

Vjerujem da dobar broj ako ne i većina nas ima barem jednu policu osiguranja života! S jedne strane to je barem neka zaštita naših obitelji od neželjenih posljedica nesreća koje vrebaju na nas u svakodnevnom životu i radu, a s druge strane je to vrsta štednje. Međutim, zanima me isto tako koliko je nas došlo u situaciju da već desetak godina izdvaja za životno osiguranje i da je u trenutnoj potrebi za gotovinom (kupovina auta, uređenje stana isl.)? U ovim slučajevima bi rado zagrabili u dio naše ušteđevine na računu životnog osiguranja. I zamislite – to je moguće! Možete doći kod svog osiguravatelja i tražiti kredit na osnovu vaše police životnog osiguranja.

Međutim, naravno da ima kvaka. Niste valjda pomislili da možete dobiti kredit u visini iznosa koji ste do tog trenutka uštedjeli?! Jer ako jeste onda ste naivni, kao što sam i ja bio naivan kad sam to pomislio. Ono što možete dobiti je kredit u iznosu otkupne vrijednosti vaše police. Sigurno se pitate – koji je sad to vrag, kao što sam se i ja pitao. To je jedan sofisticiran matematički način da vam se odobri što manje kredita na osnovu vaših novaca koji me podsjetio na jedno slično područje gdje do izražaja dolazi naša naivnost – upravljanje zalihama.

Tijekom godina sam uvidio daje  u vrijednost zaliha koja stoji u bilanci i knjigama, moguće uvjeriti samo svog knjigovođu, a i on je već postao sumnjičav. Isto tako kolektivno zavaravanje koje vlada među menadžerima je postalo nemoguće. Zalihe imaju tendenciju da rastu puno brže od prodaje, a struktura zaliha se toliko otuđila od te iste prodaje da je sve manja i manja stvarna vrijednost zaliha. Međutim, kolika je stvarna vrijednost vaših zaliha je u većini slučajeva doslovno milijunsko pitanje. 

Kroz svoju profesionalnu praksu sam razvio način izračuna stvarne vrijednosti zaliha i nazvao sam ga otkupna vrijednost zaliha kao i kod osiguravatelja. Otkupna vrijednost zaliha se izračunava kao zbroj vrijednosti zaliha po kategorijama obrtaja zaliha. Ako je zaliha sa najvišim koeficijentom obrtaja ima najveću vjerojatnost da će biti prodana i onda toj kategoriji treba pridružiti najveći postotak. Isto tako, ako kategorija sa najmanjim koeficijentom ima malu vjerojatnost da ćemo je se riješiti, onda njoj treba pridodati i najmanji postotak vrijednosti.

Na ovaj način u većini slučajeva otkupna vrijednost je između 50 – 70% vrijednosti i govori nam o tome koji postotak gotovine možemo stvarno izvući iz zaliha. Zato se ovaj podatak još naziva Cash-Flow indeks.

 

Komentiraj