Kako napraviti dizajn skladišta?

Još jedno često pitanje u vezi skladišta je kako najbolje napraviti raspored skladišta unutar četiri zadana zida? Kod novih skladišta je to legitimno pitanje prije nego se počne graditi skladište, ali kod starih skladišta i onih koja su već započela sa gradnjom – obično malo kasno. Međutim, šta je tu je, treba i u svakom tom trenutku pokušati napraviti što i kako najbolje iskoristiti prostor koji imamo na raspolaganju.

Prije ovakve vježbe i zadatka najprije si moramo postaviti neka pitanja. Prvo i osnovno pitanje je kakva roba se skladišti u predmetnom skladištu? Da li je to sitna roba, lagana, teška ili kabasta roba?  Sljedeća stvar je u kojim količinama roba ulazi i izlazi u i sa skladišta i koji su glavni procesi u skladištu?

 

Sva ova pitanja nam govore kakve sve dijelove skladišta (ili zone) treba predvidjeti i u kojim omjerima. Tako na primjer ako roba dolazi u paletama, a izlazi u komadima ili u kutijama onda ćete imati bar dvije zone  – paletne regale i polične stalaže. Ako imate manji broj artikala moguće je imati posebno komisionirnicu, a posebno rezervne količine. Međutim, ako imate velik broj artikala onda ćemo komisionirati sa cijelog skladišta, a rezervne količine će biti iznad komisioniranih količina. U ekstremnom slučaju da imate jako velike količine artikala (50,000 ili više) trebate razmisliti  o poličnim stalažame sa kojih se komisionira.

U svakom slučaju moj savjet je da ne zaboravite što je osnovna funkcija skladišta i da to nije kao u stara vremena da se roba skladišti na duže vrijeme, već je to kratkotrajno privremeno mjesto sa kojega robu treba što prije izbaciti. Dakle, osnovna funkcija skladišta je da se roba što brže  kreće po skladištu i da što prije izađe. Ovo nam je posebno važno za određivanje omjera prostora za odlaganje robe i prostora za manipulaciju. Ako, dakle, znamo koja je funkcija, kakva je roba i koji su procesi – Iz toga proizlazi i sam dizajn skladišta. To znači da je razlika u omjeru prostora za manipulaciju i prostora za spremanje kakav je bio nekada i kakav je sada.

Još jedna stvar! Kada dajete nekom da vam napravi dizajn rasporeda u skladištu zapitajte se koji ciljevi su u fokusu te osobe ili organizacije koja to radi? Ako je to dobavljač regala i polica, onda je jasno da će pokušati maksimizirati prostor sa policama i regalima. Isto tako, ako taj zadatak dajete nekom neovisnom, onda se pobrinite da je on svjestan i informiran o procesima koji će se odvijati u tom prostoru.

Dakle ako smo rekli da je osnovna funkcija skladišta što brži izlaz, onda je jasno da trebamo dovoljno prostora za manipulaciju. Isto tako, ako imamo više različitih zona sa kojih se komisionira ili ako imamo jako veliku površinu, onda treba razmotriti prostor za konsolidaciju više dijelova iste isporuke. U slučaju konsolidacije se jedna isporuka multiplicira i imamo puno više dokumenata i isporuka nego što sam broj kaže. Ako je moguće izbjegavajte križanje putova ulaza  i izlaza jer to utječe na brzinu i na sigurnost.

Još jedno zadnje pravilo. Ono je slično u organizaciji prostora – bio on stambeni ili skladišni, a to je da treba izbjegavati hodnike ako je moguće. Prema lean managementu samo kretanje je otpad. Dakle, onda je i prostor koji služi samo radi kretanja također otpad. To znači da trebate izbjegavati razdvajanje zona sa sličnom ili istom funkcijom jer na taj način poduplavate prostor i automatski trebate prolaz do njega. Dakle, grupirajte prostore sa sličnom funkcijom.

I zapamtite – dizajn je određen funkcijom, procesima i robom.

 

Komentiraj