Kako upravljati rizicima u supply chainu

Zanimljivo je razmišljati o upravljanju rizicima, ali i inače o rizicima kao takvim. Pogledajmo samo ovu peripetiju o Agrokoru. Sve ovo što se događa sa Agrokorom i oko njega je nekad bio “samo” – rizik. Likvidonosna situacija vezana za Agrokor; usporavanje rasta i prihoda Agrokorovih poduzeća (a posebno Konzuma) s jedne strane. Ali i prevelika izloženost pojedinih dobavljača prema jednom klijentu (Agrokoru); prevelika okrenutost samo jednom (domaćem) tržištu itd. Sve su ovo bili nekada samo rizici. Međutim, sada kada su postali realnost – kada suse ostvarili – onda postaju problemi. Ako želite čuti više o upravljanju rizicima u lancu opskrbe pridružite nam se na 6. Supply Chain konferenciji 1/8.05.2017 u Zagrebu. 

Komentiraj