Intervju Antonio Zrilić za Manager.ba

“Uči se od sunca” kredo je koji ističete i koji je obilježio vašu karijeru?

  • Tako je. To je kredo koji je u potpunosti kompatibilan sa misijom kompanije Logiko, jer želimo pomoći poduzetnicima i menadžerima u efektivnom i efikasnom vođenju svojih kompanija te na taj način ostaviti trag.

Kada i zašto ste odlučili pokrenuti LOGIKO?

  • Ideja da pokrenem Logiko mi je došla prije više od 20 godina u jednom hotelu dok sam radio na projektu jedne istarske kompanije. Čak sam i ime Logiko odabrao par godina prije osnivanja.

Kako danas gledate na 17 godina LOGIKA, koliko je toga prošao i kako se razvijao?

  • Od početka sam znao da će se Logiko baviti savjetovanjem u supply chain managementu što je tada bilo relativno nepoznat pojam i zapostavljen kao funkcija. Logiko je kroz ovih 17 godina rastao zajedno sa mnom, ali i zajedno sa cijelim supply chain manatementom kao filozofijom.

U svojim edukacijama promovirate stvaranja vizija i ciljeva, koji su današnji ciljevi LOGIKA i kakva je vizija budućnosti?

  • Mi pomažemo poduzetnicima i menadžerima u određivanjem ciljeva, donošenju odluka i rješavanju problema, ali i u planiranju budućnosti. Tako i sada radimo na novoj usluzi, planiranju pomoću scenarija što predstavlja tehniku za gledanje u budućnost i zatim hod u nazad kako bi se pripremili za takvu budućnost. 
  • I mi u Logiku neprestano gledamo naprijed i procjenjujemo koje su moguće budućnosti. Naša vizija je da poduzetnici i kompanije, kao naši klijenti donose kvalitetne odluke i da donose prosperitet cijeloj zajednici. Na taj način i mi pridonosimo boljitku zajednice. 

Koliko su ciljevi i vizija važni u životu i razvoju poduzetnika i tvrtki općenito?

  • Kažu da ako ne znaš kamo ideš onda ti je svaki put isti, i zapravo ideš kamo te vanjske prilike i tuđi ciljevi vode. Važno je znati kamo ideš jer ti to daje smisao u životu.

Imaju li današnji poduzetnici u Hrvatskoj dovoljno mogućnosti za učenje?

  • Danas postoje nevjerojatne mogućnosti za učenje i zapravo je grijeh ne iskoristiti ih. Ne samo da su izvori znanja i učenja skoro pa neograničeni, nego je i cijena tog znanja niska, ako ne i besplatna. Problem danas nije u mogućnosti za učenje već u organizaciji svake osobe da to znanje iskoristi i u vremenu koje je potrebno da se to znanje apsorbira. I tu uskaču konzultanti, koji donose strukturu u znanje i ubrzavaju apsorpciju znanja u organizaciji.

Ulažete dosta napora i resursa u dobrotvorne svrhe. Kako potaći druge da slijede Vaš primjer?

  • Pomažemo onim ustanovama koje imaju slične vrijednosti koje i mi njegujemo i o tome govorimo ne da se hvalimo, već baš zato da i druge potaknemo da rade isto. 

Što mladi poduzetnici mogu uraditi na svom razvoju?

  • Mladi općenito, a posebno mladi poduzetnici trebaju potaknuti u sebi motivaciju za rast i glad za učenjem. Stalno treba učiti i to nije floskula. Svijet se tako brzo mijenja da uopće nema alternative. Znanje nam podiže motivaciju jer motivacija dolazi iznutra. Ako nisi motiviran onda samo životariš i pomažeš drugima da ostvare svoje ciljeve. 

Mogu li oni iskusniji i dalje učiti i napredovati?

  • Ne samo da mogu nego i moraju. Pogrešno je razmišljati da je iskustvo dovoljno. To iskustvo je dobro kao filter ili putokaz, ali nikako kao jedino sredstvo. Mislim da sve što sam naveo za mlade vrijedi i za iskusne poduzetnike.

Komentiraj