BAMBI – Efikasno upravljanje skladištem

 

“Ovim putem izjavljujem da je seminar koji sam pohađao 21 i 22.11.2017 u Zagrebu, a koji se odnosi na efikasno skladište i inventuru veoma dobro pripremljen i realizovan od strane predavača. Niz aktuelnih i svrsishodnih tema koje smo prošli na seminaru imaju praktičnu primenu u radu skladišta i mogu se iskoristiti u realnim situacijama. Posebno bih hteo da isteknem praktične vežbe koje
smo prošli, a koje će nam pomoći u rešavanju svakodnevnih izazova…”

 

Vladimir Đilas

Menadžer Logistike 

BAMBI – Požarevac, Srbijs 

Komentiraj