KOLA – Obuka optimizacija zaliha

 

“Do ovog seminara, mislio sam da sam upoznat sa većim djelom rada sa zalihama, zato što već imamo određene procedure u firmi po kojima pazimo na overstock, nekurentne zalihe i slično…

Mislio sam da ću sa ovog seminara dobiti samo malo „kozmetičku“ nadogradnju znanja, ali nakon ova 2 dana osjetio sam se kao kada je Toni Kukoč otišao u NBA…

Moram se još dosta nabildati i vježbati da bi postigao željenu formu u optimizaciji zaliha.

 

Do tog momenta, zalihe smo vodili samo po ABC analizi, ograničavajući ih na zadate dane vezivanja zaliha. Nakon seminara, artikle dijelimo na dodatnu podijelu XYZ što nam omogućava dubinsku analizu i „čišćenje“..

Isto tako, sigurnosne zalihe smo vodili više po nekom osjećaju, bez egzaktnog izračuna..

 

Nakon ove obuke, analizirali smo zalihe i uvideli da imamo višak od oko 450.000 EUR o kojima nismo bili svjesni…”

 

Dino ŠKRIJELJ

Operation Manager

KOLA – Skopje, Makedonija 

Komentiraj