KLIMA OPREMA – Efikasno upravljanje skladištem

 

 

“Kao što sam se i nadao, edukacija je ispunila moja očekivanja. 

Odrađena je na nivou sa puno praktičnih savjeta, radionica u kojoj smo sami sudjelovali i dolazili do rješenja individualno i kolektivno, upoznavanjem kolega i njihovih skladišno inventurnih problema gdje se svaki od nas mogao pronaći te razmjeniti iskustva.

Bit edukacije je pogođena sa ponavljanjem procesa i standarda pošto većinu procesa znaš sa iskustvom poslovanja u toj branši, ali treba ih se ponovo prisjetiti te implementirati u svakodnevnom poslovanju sa svrhom poboljšanja procesa.

Da ne duljim seminar je bio uspješan i potreban…”

 

Ernestino Hajsan

Voditelj skladišta

KLIMA OPREMA 

Komentiraj