Tehnocentar – Optimizacija skladišta

Seminar je bio poučan inspirativan i pokrenuo je suradnju sa gosp. Zrilićem i njegovim timom suradnika i konzultanata u svrhu modernizacije našeg skladišta i procesa te optimizacije zaliha. U rujnu iste godine cijeli je projekt završen na zadovoljstvo svih uključenih u proces.

Osim pozitivnih rezultata na području smanjenja zaliha i poboljšanja skladišnih procedura i načina rada, mi iz Tehnocentra možemo reći da smo u Logiku dobili odlične poslovne suradnike na čiju suradnju računamo i u našem daljnjem radu i razvoju.

Projekt modernizacije skladišta te optimizacije zaliha u tvrtci Tehhnocentar

Suradnja Tehhnocentra d.o.o., distributera potrošačke elektronike, i tvrtke Logiko počinje u svibnju 2010. godine kada kao direktor nabave prisustvujem odličnom seminaru na temu optimizacije zaliha kojeg je održao gosp. Antonio Zrilić.

Gabrijela Gelo
Direktorica nabave
Tehhnocentar d.o.o.

Komentiraj