Prilagođeni trening program

Logiko s 131016 79Kao jedan od naprednih usluga koje LOGIKO nudi u svom asortimanu je i prilagođeni trening sa specijalnim izazovima kompanije. Ovo je zapravo nešto između edukacije i konzalting usluge te ima elemente jednog i drugog.

Klasična edukacija utječe na poboljšanje vještina te osposobljavanje timova za kvalificirani i stručni rad u vođenju i gospodarenju skladišta te na prenošenje novih znanja i trendova koji su proizašli iz najbolje svjetske prakse. Ono što edukacija ne može, je sagledati širu sliku i rješavati kompleksne probleme.

U ovaj jaz uskače LOGIKO i pomaže logistici i skladištu da usklade svoje djelovanje i ciljeve sa prodajom i distribucijom i ostalim dijelovima poduzeća koji samo u timskom radu i sinergije mogu postići bolje rezultate od konkurencije.

Kroz prilagođeni trening koji uzima u obzir trenutnu situaciju u poduzeću i od nje kreće prema poboljšanju klijent dobiva veću vrijednost od standardne edukacije. Današnji problemi u logistici i lancu opskrbe su kompleksni i kroz samu edukaciju se ne može utjecati na rješavanje i sagledavanje šire slike. U nastavku je primjer kako radimo ovakav tip programa.

Ciljna grupa ove radionice su zaposleni u timu skladišta (15 polaznika iz četiri različita distributivna centra).

Načini na koje možemo utjecati na uspješnost edukacije:

 • Uspostaviti okruženje koje je pogodno za učenje i motivaciju.
 • Pružiti relevantan sadržaj tema na zanimljiv i zabavan način.
 • Odgovoriti na pitanja i prilagoditi odgovore okolnostima te dati osobne primjere iz prakse. 
 • Uključiti polaznike stvarno i retorički, da se teme o kojima govorimo prilagode njihovim okolnostima i problemima. 
 • Pažljivo  se  pripremiti, ali i prilagoditi ad-hoc, na licu mjesta.
 • Zadržati potrebe učenja polaznika iznad svega ostaloga

PRIPREMA

Metode za prikupljanje podataka:

 • Posjet i razgovor prije radionice
 • Ankete prije radionice
 • Brain storming za vrijeme radionice

Na osnovu onoga što sam uspio vidjeti kroz prikupljanje podataka prije i za vrijeme edukacije, mogu potvrditi da je logistika Tvrtke bila na vrlo visokom nivou u usporedbi sa drugim poduzećima. Međutim, Kao i svako izvrsno poduzeće i ona želi biti još bolja što je normalno ako se želi izdvojiti u odnosu na konkurenciju.

 

Rezultati anketa prije radionice

Kako gospodarimo skladištem

Anketa Kako gospodarimo skladištem koju su polaznici popunili prije radionice potvrdila je ovu tvrdnju kao i njihovo samopouzdanje:

 • Prosječna ocjena koja je proizašla kao rezultat u tvrtki:
  • 11,11
 • Prosječna ocjena koja je proizašla kao rezultat ankete među različitim kompanijama:
  • 08

 

Koji su znakovi lošeg gospodarenja?

Ova je anketa provedena prije same radionice i sa zadanim odgovorima. Ona pokazuje da ima dosta skladišne manipulacije. Kasnije u ovom dokumentu ću prikazati rezultate analize logističkog poslovanja koje je proizašlo kao rezultat zajedničke analize i brain storminga za vrijeme radionice.

 

Koji je trenutno vaš najveći izazov?

Na pitanje koji je najveći izazov trenutno u skladišnom poslovanju dobili smo zanimljive odgovore koji se svi mogu podijeliti u tri skupine:

 

inače većina problema se može strpati u ova tri kategorije:

 • Procedure i standardi
 • Kompetencije
 • Organizacija

isto tako rješavanje problema ide od temelja prema krovu piramide.

 

Najveći problemi

U anketi vezanoj za probleme koji se događaju u pripremi i provedbi inventura istaknula su se tri problema i rezultati ove predefinirane anketa poklopili su se sa najvećim problemima koji su definirani nakon neovisnog brain storminga za vrijeme same radionice.

 

  

Prijedlozi i daljnji koraci

Nakon što je tijekom radionice anketa znakovi lošeg gospodarenja ponovljena kroz zajednički i grupni brain storminng i na način da polaznici sami definiraju znakove lošeg gospodarenja u skladištu (nisu bili zadani) anketa je pokazala nešto drugačije rezultate:

 

U nastavku ću opisati glavne probleme te moguće daljnje akcije i korake. 

 

Višestruka manipulacija

„Od Prevlake do Dunava“ –  isporuke sa svih skladišta imaju benefit da se bolje iskoristi postojeće zalihe, ali ima povećane troškove manipulacije po ostalim skladištima i transporta. Često se događa slanje iz ZG u ST i onda ponovo vraćanje u ZG. Proces izdavanja je dosta dugačak i ima jako puno faza (nabrojano je 10 aktivnosti u procesu izdavanja). Svaki doticaj sa robom je dodatna manipulacija koja dodaje trošak I vrijeme. 

 • Akcija – pokušati redizajnirati proces kako bi se smanjio broj koraka i manipulacije.
 • Isto tako napraviti analizu da se usporede dodatni troškovi transporta u odnosu na držanje veće količine zaliha robe koja se dobro prodaje

 

Nedostatak prostora

Prostor je naveden kao jedan od najvažnijih i najoskudnijih resursa i kao najveći izazov u logistici Tvrtke. Prostor je takav kakav je, ali s obzirom da je efikasno skladište funkcija vremena, prostora i kapaciteta, mi prostor možemo nadomjestiti brzinom i boljom iskoristivošću kapaciteta. Prema brzini komisioniranja Tvrtka spada među najbolje u logističkoj industriji. Prema tome ostaje nam treći resurs na kojem treba poraditi, a to je kapacitet. Kapacitet je jedan od najvažnijih resursa i on ovisi o rasporedu svih čimbenika u procesu lanca opskrbe.

 • Akcija – pogledati prijedlog pod rubrikom Sezonalitet

 

Sezonalitet

Poslovanje Tvrtke karakterizira veliki sezonalitet i to kako godišnji i kvartalni tako i mjesečni, tjedni i dnevni. To se događa uslijed „ganjanje“ prometa od strane dobavljača kupaca, ali i same tvrtke. Primjeri koji dodatno utječu na taj sezonalitet su iakcije dobavljača koje nisu najavljene. Problematično je naravno kada se poklope peakovi na ulazuiI na izlazu u određeno doba dana ili tjedna i onda dolazi do zagušenja. Kao što sam napomenuo pod nedostatkom prostora kapacitet je jedan od najvažnijih resursa, a njega najviše trošimo kroz dozvoljavanje ili ignoriranje umjetnih sezona I pikova.  

 • Akcija – redizajnirati lanac opskrbe u suradnji sa svim sudionicima kako bi se neki od elemenata sezonaliteta ispeglali jer bi na taj način značajno podigli kapacitete isporuka

  

Nedostatak Sredstava za rad

Iako to izgleda kao trivijalan problem, nedostatak sredstava za rad utječe na brzinu i efikasnost logistike. Primjeri su traženje i korištenje neadekvatnih kutija zbog nedostatka onih koje su adekvatne prema veličini; Štopanje ekspedita zbog nedostatka kolica i slični takvi slučajevi.

 • Akcija – mislim da razloge ovih pojava treba tražiti u velikoj frekvenciji isporuka u toku dana – pogledati prijedlog pod rubrikom Vremenski presing

 

Vremenski presing

Velik broj isporuka i manipulacije za istog kupca u toku dana

Velika frekvencija narudžbi od strane kupaca u toku dana dovodi do

 1. nedostatka sredstava – traženje i korištenje neadekvatnih kutija
 2. Velikog stresa zbog malog vremenskog razmaka
 3. Rizik od pravljenja grešaka uslijed žurbe
 • Akcija – napraviti analizu optimalne frekvencije u danu te pokušati naći „sweet spot“ između smanjenja troškova i zadržavanja nivoa usluge prema kupcu

   

Nedostatak robe – defekture

Događaju se slučajevi defektura jer na zalihi nema artikala koje traže kupci i zbog toga se događaju sljedeće stvari:

 • Dodatna manipulacija nakon što roba koja je u defekturi dođe na skladište
 • Dodatna blokada rada uslijed velikog broja prodajnih naloga koji žele riješiti slučajeve defekture

Razlozi za pojavu stockouta djelomično leže u algoritmu na osnovu kojeg MRP radi (vjerojatno sa X-mjesečnim prosjekom prodaje bez ukalkulirane sigurnosne zalihe). Trebalo bi ugraditi i komponentu sigurnosne zalihe koja bi trebala sadržavati elemente zadanog nivoa usluge i rizika od stockouta.

 • Akcija – ažurirati MRP i izračunati sigurnosne zalihe koje bi pokrile od nenadanih pikova u prodaji, željenog nivoa usluge i rizika od defekture

   

Vizualni menadžment

Predlažem da se iskoriste benefiti alata za vizualni menadžment jer su oni sredstvo:

 • stabiliziranja procesa
 • poboljšanja procesa
 • motiviranja zaposlenika da provode ciljeve poduzeća i daje im brojne mogućnosti napredovanja

Cilj vizualnog menadžmenta:

 • Probleme učiniti vidljivima
 • Zaposlenike i pretpostavljene držati u vezi s realnošću
 • jednostavni prikaz podataka
 • otvaranje komunikacijskih kanala
 • spuštanje podatka na razinu koja je vlasnik podatka
 • rasprava o podatku u kontekstu okruženja njegovog nastanka

Neke primjere vizualnog menadžmenta sam pokazao polaznicima, ali se uvođenje treba prilagoditi stvarnim potrebama.

 

 

Inventura

S obzirom da već sada koristite neke elemente cikličke inventure, s tim bih nastavio i dalje

 • Kada se dođe do točnosti inventure preko 99% treba razmotriti uvođenje neke nove tipove inventura kao što je kontinuirana inventura – kao zamjenu za godišnju inventuru – takve vrste inventura imaju dosta prednosti:
  • Vrši je poznavatelj robe – traju kraće
  • Vrši se u vrijeme manjeg obima posla
  • Manji prekid poslovanja
  • Više vremena za značajnije razlike – točnije su
  • puno efikasniji način praćenja zaliha
 • Godišnja inventura zahtijeva trošak i vrijeme – ako se ipak odlučite za zadržavanje godišnje inventure, treba ju izvoditi onda kada vama odgovara s obzirom na najmanji prekid poslovanja i u vrijeme manjeg obima posla

   

Mjerenje

Iako već provodite mjerenja produktivnosti, moj prijedlog je da se sadašnja praksa uskladi sa najboljom svjetskom praksom:

 • Dnevno mjerenje po zadacima
 • Individualno mjerenje točnosti i brzine
 • Vizualno postavljanje metrike i rezultata u skladištu
 • Uključiti zaposlenike u program poboljšanja
 • Prikupljati prijedloge, feedback i informacije od zaposlenika
 • Treninzi i cross-treninzi
 • Dijeljenje rezultata sa kupcima

 

Zaključak

Iako je Tvrtka na zavidnom logističkom nivou, imam dojam da se još uvijek logistika smatra samo jednom od funkcija koje daju podršku prodaji i ostalim funkcijama koje se smatraju stvarnim generatorima rasta i profita. Međutim, ne treba zaboraviti da se prodaja u slučaju Tvrtke odvija većinom na osnovu snage brenda i da se taj brend stvara kvalitetnom logistikom. U konačnici možemo reći da je prava konkurentska prednost Tvrtke u logistici.

U tom smislu bi trebalo uskladiti neke elemente poslovanja u lancu opskrbe Tvrtke kako bi logistika kao konkurentska prednost došla još više do izražaja. Ja sam naveo nekoliko prijedloga u tom smjeru, ali su oni rađeni na osnovu vrlo površne analize i podataka kroz jednodimenzionalno gledanje aktera u logistici. Uvjeren sam da je prava istina negdje u sredini i da bi trbalo zagrebsti malo dublje kako bi potencijali za poboljšanje izašli na vidjelo.

 

 

 

 

Komentiraj