100% točna inventura svaki put

Ovaj multimedijalni paket pun primjera i pretočenog Know-Howa pomoći će vam u nastojanju da:

  • svaka vaša inventura prođe glatko 
  • vam stanje zaliha bude 100% točno 
  • eliminirate manjkove i viškove na skladištu
  • eliminirate stres godišnjih inventura

Vaše ulaganje od 590,00 € je mala cijena za miran san i smanjenje stresa te za eliminaciju troškova netočnih inventura i stanja na skladištu. 

 

PAKET100% točna inventura svaki put” sadrži:

Video snimka cjelodnevne radionice Inventura i točnost zaliha sa svim predavanjima, vježbama i diskusijam – 4,5 h čiste vrijednosti sa predavanjima, preporukama, diskusijom, primjerima i vježbama. Minimalno editirana da bi stekli što bolji dojam stvarne edukacije.

3 PPT prezentacije koje prate radionicu i predavanja – preko 130 slajdova sa metodičnim objašnjenjima koje vrste inventura su pogodne za vas, kako uvesti inovacije na inventurama te kako identificirati, eliminirati i prevenirati greške na inventurama.

 Ishikawa diagram sa najčešćim greškama na inventuri – Koje su najčešće greške na inventurama? Koji su njihovi uzroci? i Kako ih riješiti?

Excel model evidencije za brojenje kontinuirane i cikličke inventure – Alati za uvođenje inovacija u provođenju novih vrsta inventura.

 Inventurna lista
 Check lista za provodenje periodične inventure sa najčešćim greškama koje prevenira – 32 kritične točke na koje treba obratiti pažnju prilikom pripreme, provedbe te follow-upa svake inventure.

Logistika brzinom svjetlosti: Vrhunske taktike za ubrzanje skladišnih operacija i zadobivanje simpatija kupaca i dobavljača!

Ova knjiga je nastala kao rezultat konzultantskog i trenerskog rada autora sa mnogim poduzećima iz Hrvatske i regije. Svakom menadžeru i profesionalcu u logistici će poslužiti kao LOGISTIČKI AKCELERATOR odnosno vodić za ubrzanje logističkih operacija.

Besplatne konzultacije sa Antoniom Zrilićem – Uz ovaj paket dobivate i pola sata telefonskih konzultacija vezanih uz logistička pitanja i kako optimizirati skladišne procese i unaprijediti točnost skladišta.

Naručite ovaj SET što prije kako bi ove godine imali 100% točnu inventuru

Komentiraj