MANN+HUMMEL BA

Ovim putem želim da izrazim zadovoljstvo kvalitetom, načinom i sadržajem, kao i krajnjim rezultatima održanog seminara. I pored određenog nivoa znanja koje smo posjedovali ovaj seminar će doprinjeti sa sistematizujemo naše napore da uspostavimo kvalitetan sistem upravljanja zalihama.

Izuzetno mi se sviđa da je iz ovoga seminara proizašao akcioni plan za nove aktivnosti u smislu optimiziranja procesa i samim time i zaliha i cijelog SCM lanca.

U nadi da ćemo nastaviti našu saradnju.

Edin Ibrahimović
Logistic manager

MANN+HUMMEL BA J.S.C.
74260 Tešanj
Bosna I Hercegovina
(organizator inhous radionice “Upravljanje zalihama“)

Komentiraj