KONČAR – Energetski Transformatori

Preporučujem svima da dođu na seminar Inventura i ažurnost zaliha iupoznaju lagane i korisne načine u upravljanju zalihama te, u razgovoru sa ostalim polaznicima i kolegama na seminaru razmijene svoje ideje.

Ivica Čujko
Voditelj skladišta
KONČAR ELEKTRIČNI TRANSFORMATORI
(polaznik treninga Inventura i ažurnost zaliha)

Komentiraj