Knjiga: OD STRATEGIJE DO AKCIJE

35.00

OD STRATEGIJE DO AKCIJE: Kako žabu naučiti da vrhunske strategije pretvori u uspješne Supply Chain akcijel?

Priča ide ovako: “Sjedile su tako tri žabe u bari na lopoču. Sjedile su cijeli dan i negdje predvečer jedna žaba odluči skočiti u vodu. Nagradno pitanje je: Koliko je žaba ostalo na lopoču?” Iako dobivam različite odgovore: od niti jedna pa do sve tri, možda će vam se najtočniji odgovor činiti – dvije žabe. Ipak,  točan odgovor je tri! Dakle, jedna je žaba odlučila skočiti, ali nije skočila.

U knjizi “OD STRATEGIJE DO AKCIJE: Kako žabu naučiti da vrhunske strategije pretvori u uspješne Supply Chain akcijel?” sam pokušao žabu, a i sve ostale naučiti – ne samo donijeti odluku i strategiju, nego i kako da vašu vrhunsku strategiju pretvorite u odlične taktičke i operativne zamisli te da ih sve zajedno prevedete u akcije koje će donijeti vrijednost vama i vašim klijentima.

Ova knjiga će vam pomoći da vašu vrhunsku strategiju pretvorite u odlične taktičke i operativne zamisli te da ih sve zajedno prevedete u akcije koje će donijeti vrijednost vama i vašim klijentima.

Komentiraj