Franck d.d.

Miren Milović (Voditelj za Automatiku), Franck d.d.:

 

Zahvaljujem još jednom na zajedničkom druženju i zanimljivom seminaru. Svojim ću kolegama preporučivati vaše seminare… Rado ću se odazvati na neki od Vaših budućih seminara.

Miren Milović dipl.ing.el

Voditelj za Automatiku

Franck d.d.

(polaznik treninga “Moderna logistika – automatizacija u skladištu“)

Komentiraj