Same Deutz-Fahr Group

Blanka Kobaš (Voditelj odjela logistike), Same Deutz Fahr – Žetelice, Županja:

…ovaj seminar mi je pomogao da uvidim koje su sve mogućnosti vezane za modernizaciju skladišta. Naime smatram da moramo širiti svoje horizonte i na teme koje će nam trebati tek u budućnosti.
Osim toga iznimno mi je važno širiti krug poznanstava sa ljudima iz struke, a ovaj je seminar bio pomoc u tome.
Tvrtka Logiko je izrazito stručna i inovativna tvrtka sa sveobuhvatnim i “up-to-date” seminarima koji pomažu u širenju horizonta i praćenju svjetskih trendova. Izvor su informacija, ali i vodilja kroz zamršeni svijet logistike.

Blanka Kobaš

Voditelj odjela logistike

Same Deutz Fahr – Žetelice, Županja
(polaznica treninga “Skladišno poslovanje“)

Komentiraj