Efikasno skladište i točnost zaliha

U četvrtak i petak (13-14.10.2016) smo održali trening Efikasno skladište i inventura zaliha koji je bio izvanredno dobro posjećen. Definitivno možemo reći da postoji napredak u svijesti u kompanijama o važnosti logistike. Govorili smo o faktorima i elementima koji utječu na efikasnost skladišta i kako učiniti da skladište bude efikasno u onome što se od njega očekuje. A što se od skladišta očekuje? Očekuje se da isporuke  budu točne i pravovremene, a za sve to nam je potrebna kvaliteta ljudi, procesa i opreme, brzina i točnost skladišta te dobar raspored i organizacija.

Točnost skladišta

Prva tri faktora koja utječu na točnost su:

 • Layout i kontrola lokacija zaliha na skladištu – kako dizajnirati prostor skladišta i rasporediti robu, a da to bude efektivno?
 • Identifikacija i Dokumentacija  – detektirana je važnost identifikacije i označavanja za postizanje što boljih rezultata. Označavanje i dokumentacija moraju biti u skladu sa procesom koji oni prate
 • Greške u brojanju

Layout i kontrola lokacija zaliha na skladištu

Ovdje se dogodila zanimljiva rasprava i rješenja kako dizajnirati prostor skladišta i rasporediti robu, a da to bude efektivno?

Identifikacija i Dokumentacija 

Detektirana je važnost identifikacije i označavanja za postizanje što boljih rezultata. Označavanje i dokumentacija moraju biti u skladu sa procesom koji oni prate i čemu su namijenjeni.

Greške u brojanju 

Greške u brojanju te vrste i procedure inventura su intenzivno analizirane i polaznici su dobili detaljne upute kako implementirati kontinuirane i cikličke inventure kako bi postigli uvijek točne zalihe, a ne samo na jedan dan u godini. Zanimljiva je ideja kako se riješiti godišnjih inventura. Pitanja na koja smo zajednički dali odgovore su bila:

 • Važnost treninga zaposlenika i kako tehnologija može povećati efektivnost inventura
 • Različiti faktori koji dovode do grešaka.
 • Za i protiv slijepog brojanja
 • Kako implementirati cikličku inventuru?
 • Prednosti cikličnog brojanja
 • Razne metode za mjerenje točnosti zaliha i skladišta i kako je izračunati
 • Kako kvalitetno provesti inventuru?
 • Kako inventura ponekad može napraviti više štete nego koristi
 • Karakteristike standardnog programa brojanja?
 • Kako vrednovati razlike kod cikličkog brojanja?
 • Alternative standardnom cikličnom brojanju?

 Logiko s 141016 1

 

Kvaliteta u skladištu

Sljedeća tri faktora koja su presudna za točno i efikasno skladište su:

 • Ljudi 
 • Oprema 
 • Procedure i procesi 

Ljudi 

Kuda god krenemo i koji god propust ili problem spomenemo uvijek se spotaknemo na odgovor – “To je ljudski faktor!” I tu završimo priču. A zapravo tu priča tek počinje. Priča u skladištu počinje i završava sa ljudima. Ljudi su ti koji rade višemilijunski vrijedan posao; ljudi su ti koji upravljaju sa vašom milijunski vrijednom opremom i zalihama; ljudi su ti koji mogu unaprijediti ili unazaditi vaš biznis. Kada smo toga svjesni i kada smo svjesni koliko je teško naći i zadržati kvalitetne ljude, onda će nam se otvoriti jedna sasvim nova perspektiva.

Oprema

Vrsta opreme i nivo tehnologije koji ćemo implementirati i koju ćemo koristiti ovisi o tome kakvi su naši procesi i kakvi će oni biti u budućnosti, a ne što je novo na tržištu ponuđeno i što naša konkurencija ima.

Procedure i procesi

Već smo spomenuli da je kod svih nivoa uređenja skladišta, označavanja i izbora opreme uvijek bitno kakvi su procesi. Akcije vezane za procese u skladištu su najčešće akcije koje se poduzimaju u svrhu unapređenja i povećanja efikasnosti. imajući to u vidu ovom dijelu treba posvetiti ogromnu pažnju. Pokazali smo polaznicima kako je moguće procese snimati i analizirati na ručni način – promatranjem i bilježenjem napomena, ali i na način da se koriste podaci i da se po njima rudari. Kombinacija obje metode nam tek daje prave i dokazane rezultate.

Brzina u skladištu

I na kraju zadnja tri faktora koja smo spomenuli i detaljno pokazali primjere kako ih unaprijediti su bili:

 • Sustav komisioniranja 
 • Kapacitet protoka
 • Izbacivanje viškova

Sustav komisioniranja 

Komisioniranje je aktivnost koja je najviše radno intenzivna i koja je najviše vremenski intenzivna. Na komisioniranje otpada 40-60% troškova skladištenja, ali je komisioniranje i jedina aktivnost koje dodaje vrijednost za kupca ako je brza, točna i kvalitetno odrađena. iz tog razloga je na ovu aktivnost investirano dosta velik dio treninga.

Kapacitet protoka

Danas je glavni cilj skladišta da se roba što prije izbaci iz skladišta, a ne da leži na njemu. Zato je potrebno da je skladište tako organizirano sa izbalansiranim kapacitetima unutar skladišta da se sve aktivnosti odrade bez uskih grla i zastoja. Na treningu smo kroz nekoliko vrlo atraktivnih simulacija i igara pokazali kako je moguće povećati protok robe kroz procese u skladištu.

Izbacivanje viškova 

Svaki proces se sastoji od aktivnosti koje dodaju vrijednost i onih koje su višak. To smo znali, međutim nismo bili svjesni da je preko 90% aktivnosti koje ne dodaju vrijednost. tajna je u tome da ne gubimo vrijeme na usavršavanje onih aktivnosti koje su već dobre nego traženje onih koje mogu doprinijeti da se čitav proces dramatično promijeni i ubrza.

Polaznici su izuzetno visoko ocijenili ovaj trening i pojedinci su na kraju izjavili da su dobili hrpu ideja koje će implementirati u svojim skladištima.

Komentiraj