7 VJEŠTINA ZA USPJEŠNO VOĐENJE NABAVE

7 VJEŠTINA ZA USPJEŠNO VOĐENJE NABAVE

 • Mjesto održavanja: Centar za poduku Trinom – Strojarska cesta 24, 10 000 ZAGREB
 • Vrijeme održavanja: (9,00 – 16,00 h)
 • Rane prijave: 450 € + PDV za uplate 30 dana prije održavanja modula.
 • Promotivna cijena: Popust za rane prijave!
 • Event + DVD sa snimkom: 750,00 € + PDV
 • Trener: Antonio Zrilić
Prijavi se !

Uvod:

Pred timovima u nabavi se i u kriznim i u vremenima rasta nalaze sve veći izazovi s kojima se moraju uhvatiti u koštac svakoga dana. Ovaj set vještina možemo nazvati Mini akademija za nabavu i sastoji se od vještina koje svaki profesionalac u nabavi i lancu opskrbe mora ovladati. One se temelje na načelima profesionalne efikasnosti te predstavljaju temelj poslovne uspješnosti. Ova ekskluzivna radionica, namijenjena voditeljima i direktorima nabave te onim profesionalcima koji to žele postati, daje odgovor na niz važnih pitanja. Svi koji rade u nabavi i žele proširiti krug utjecaja nabave trebaju poslušati ovaj seminar!

Ova ekskluzivna radionica namijenjena voditeljima nabave i onima koji to žele postati, daje odgovor na niz važnih pitanja kao što su:

 • Koliki je potencijal ušteda u nabavi i kako ih mjeriti?
 • Kako uštede u nabavi utječu na profit?
 • Kako djelotvorno komunicirati sa partnerima, kolegama i nadređenima?
 • Kako pregovarati sa teškim dobavljačima te kako poslovati s njima?
 • Kako postavljati i uskladiti ciljeve u nabavi?
 • Kako se osloboditi tiranije hitnog i odrediti prioritete?
 • Kako proširiti utjecaj nabave i postati uspješniji i djelotvorniji…?
 • Koju nabavnu strategiju koristiti u odnosu na dobavljače?
 • Koje kriterije treba uzeti u obzir kod odabira dobavljača?
 • Kako pravilno ocijeniti dobavljača?
 • Da li dobavljača treba tretirati kao prijatelja ili kao neprijatelja?
 • Koncepti upravljanja zalihama (Kanban, VMI, sigurnosne zalihe, optimalna količina narudžbe). Kako izračunati optimalnu količinu nabave (EOQ)?
 • Koje analize provoditi u nabavi (ABC i XYZ analiza). 
 • Koliki je Cash-flow potencijal vaših zaliha i kako smanjiti troškove zaliha?
 • Kontrolig u nabavi i koju metriku upotrebljavati?

Svi koji rade u nabavi i žele proširiti krug utjecaja nabave trebaju poslušati ovaj seminar!

Kome je seminar namijenjen:

 • Voditeljima i direktorima nabave i lanca opskrbe te profesionalcima i referentima nabave koji žele nešto više.
 • Svim tvrtkama koje žele unaprijediti učinkovitost djelatnika u odjelu nabave i lanca opskrbe.

Koje su koristi od seminara:

Koristi za poduzeće:

 • Nabava je posao u kojem su bitni odnosi, komunikacija i fokusiranost.
 • Smanjenje troškova po jedinici proizvoda je bitno, ali nije dovoljno za uspjeh.
 • Puno veće uštede u nabavi postižu se kroz djelovanje na usklađivanju prioriteta nabavljača i odjela nabave sa poduzećem.
 • Dobre i kvalitetne odnose i partnerstva stvaraju slobodni i neovisni ljudi i organizacije. 

Koristi za pojedince:

 • Kad smo proaktivni upravljamo stvarima, a ne one nama – djelujemo sigurniji i lakše napredujemo u poslu.
 • Kada se oslobodimo pritiska vremena i poslova, postajemo neovisni da stvorimo kvalitetne odnose, komunikaciju i karijeru.
 • Ako djelujemo na osnovu načela i znanja puno lakše određujemo prioritete za sebe osobno i za odjel nabave i za poduzeće
 • … i mali poklon za Vas:

Matrica za ocjenjivanje dobavljača – lista sa popisom kriterija kao pomoć u ocjenjivanju dobavljača

Sadržaj:

Strateška nabava – Kako zadržati inicijativu?

 • Globalni trendovi
 • Sve počinje i završava s nabavljačem – Kako utjecati na interne stakeholdere?
 • Da li je nabava Pepeljuga ili Princeza? – Položaj nabave unutar lanca opskrbe
 • Životni ciklus – Tri faze nabave
 • Nabava 2025. – 2 funkcije nabave u budućnosti
 • Nabavne strategije za izvrsnost poduzeća – Kraljičeva matrica primijenjena na vašu nabavu
 • 6 strategija lanca opskrbe u recesijsko vrijeme

Komunikacija i pregovori u nabavi

 • Kako komunicirati ono što je bitno?
 • Kompromis (izgradnja povjerenja s dobavljačima) – Suradnja-Dvostruka Pobjeda
 • Kako prezentirati u nabavi – Što, Koga i Zašto informirati u nabavi?
 • Redoslijed u komunikaciji – Aktivno slušanje
 • Osnovna pravila pregovaranja u nabavi
 • Pregovaranje ušima – 10 savjeta za telefonsko pregovaranje
 • Pregovaranje očima – 9 savjeta za telefonsko pregovaranje
 • Kako primiti ponudu?
 • 14 pravila za pregovaranje iz slabog položaja
 • Što je BATNA u pregovorima i kako ju odrediti?

Postavljanje ciljeva u nabavi

(“Svaki uspjeh počinje s ciljevima.” Miyamoto Musashi – najveći mačevalac u povijesti Japana)

 • Određivanje strateškog okoliša nabave
 • Kako uravnotežiti uloge?
 • Koliko jasno su postavljeni ciljevi nabave u vašoj organizaciji?
 • Metode za određivanje učinkovitih ciljeva – SMART I CSI metoda?
 • Kako odrediti ciljeve u nabavi – Usklađivanje strategije i ciljeva nabave sa poduzećem
 • Koliko su važni ciljevi u pregovorima s dobavljačima?

Određivanje prioriteta ili upravljanje vremenom u nabavi

 • Tiranija hitnog – Koliko ste vremena u danu proveli gaseći požare?
 • 4 generacije upravljanja vremenom
 • Analiziraj svoje vrijeme – da li upravljati vremenom ili sobom
 • Eisenhowerova matrica – u kojem kvadrantu trošite vrijeme?
 • Metode određivanje prioriteta 
 • Vrste delegiranja ili kome delegirati?
 • Check-lista delegiranja
 • 1-satna aktivnost koja će potpuno promijeniti vaš tjedan

Upravljanje dobavljačima

 • Proces nabave (sourcing & purchasing)
 • 9 mjesta na kojima najprije treba potražiti novog dobavljača?
 • Koju strategiju sourcinga koristiti?
 • Proces odabira dobavljača – 15 kriterija za odabir dobavljača
 • CASE STUDY: Odabir dobavljača (metoda više kriterija)
 • 10 C kod ocjenjivanja dobavljača
 • Tri elementa ocjenjivanja dobavljača
 • Koje dobavljače ocjenjivati?
 • Kriteriji za mjerenje dobavljača
 • Matrica ocjenjivanja dobavljača
 • Primjer ocjenjivanja u nabavi

Upravljanje zalihama Najveća vrijednost nabave

 • Kako odrediti pravi asortiman?
 • Kako odrediti pravu količinu (Optimalna količina narudžbe – EOQ)?
 • Pametna količina narudžbe (Smart Order)
 • Tri strategije za optimizaciju zaliha
 • Matrica metoda naručivanja
 • O čemu ovise i kako izračunati Sigurnosne zalihe?
 • Koliki je Cash-flow potencijal vaših zaliha?
 • 10 načina za rješavanje nekurentnih zaliha!

Upravljanje troškovima i uštede u nabavi

 • Koliki je potencijal ušteda u nabavi?
 • Kako smanjiti troškove zaliha
 • Kako izračunati optimalnu količinu nabave (EOQ)?
 • Koji je trošak nabave robe po industriji i kako uštede u nabavi utječu na profit?
 • TCO Analiza (Ukupni troškovi nabave)
 • Točka pokrića – nabaviti ili proizvesti (make or buy odluka)?

Metode:

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije

Vježbe:

 • Promjena paradigme i percepcije,
 • Vježba slušanja,
 • ‘Pregovarač crni pojas’,
 • SMART ciljevi,
 • „Win-win“,
 • „Zatvorenička dilema“

Test:

 • Kako trošimo vrijeme
   

Primjeri:

 • Strateško povezivanje Toyote s dobavljačima; Savezi vs. preuzimanje
   

Case study:

 • Zara i Dell Computer


    


 

Komentiraj