Webinar: Optimalna količina nabave

40.00

Webinar: VJEŠTINE U NABAVI – Optimalna količina narudžbe

  • Metode naručivanja prema vremenu i kolicini
  • Stupanj automatiziranosti nabave prema ABC/XYZ matrici
  • Izračun i formula optimalne količine narudžbe
  • Koji troškovi koji se koriste u izračunu?
  • Primjer izračuna za narudžbenice sa jednom i sa više stavaka

Komentiraj