Pregled lanca opskrbe u 100 točaka

Snimka stanja sa preporukama u 5 koraka: 

1. Pregled lanca opskrbe u 80 točaka
(krna slika vašeg lanca opskrbe)

2. Ankete i intervju

3. Prilagođeni praktikum
(Prilagođeni primjeri i vježbe + brain storming)

  

4. Follow-up
(konkretne preporuke za rješavanje vaših izazova) 

5. Prijedlog i preporuke za optimizaciju procesa

(Definicija kritičnih elemenata, kriterija i KPI-ova za pripremu scenarija te pomoć menadžmentu u strukturiranom dizajnu optimalnih procesa)

   

Glavna područja koja utječu na uspjeh ili neuspjeh vašeg biznisa i koje ćemo pregledati su: 

Komentiraj