Jadran Galenski laboratorij d.d.

“Na seminaru Kako smanjiti zalihe u 6 koraka dobije se pregledan presjek svih uzroka nastanka i načina za smanjivanje zaliha koji su jasno i na interesantan način predočeni polaznicima tako da i oni u tvrtci koji nisu inače zaduženi za logistiku nakon seminara imaju preglednije teme sa kojima se susreću na radnome mjestu i nove ideje u vezi rješavanja svakodnevnih situacija.

 

Rekla bih da je velika prednost ovoga seminara što nije postavljen kao predavanje na kojem sudionik samo sluša, već se osijeća slobodnim za interakciju sa predavačem, kao i sa ostalim sudionicima od koijh dobije korisne informacije i uvid u različita iskustva.”

Valentina Bulić
Head of Ointment department, Production
Jadran Galenski laboratorij d.d.
(polaznica treninga Kako smanjiti zalihe u 6 koraka)

Komentiraj