Aleta – Preseljenje skladišta i redizajn logistike

Od Antonia sam dobivao jako puno vrijednosti i prije nego smo počeli sa projektom, ali najviše vrijednosti dobio sam kroz zajedničke interakcije. Kroz njih sam dobivao odlične ideje i savjete oko mjerenja performansi skladišta i zaliha te izračuna logističkih troškova.

“Aleta d.o.o. angažirala je Antonia Zrilića i firmu Logiko na projektu preseljenja skladišta i redizajna logistike. Njegovi savjeti i iskustvo su nam pomogli da validiramo i nadogradimo naše ideje sa iskustvom i znanjem koje nam je prenio.

Od Antonia sam dobivao jako puno vrijednosti i prije nego smo počeli sa projektom i to kroz povremene sastanke, čitajući njegovu knjigu “Optimizacija zaliha u 6 koraka” i koristeći njegov intelektualni kapital u vidu seminara, snimki njegovih radionica (kao što je “Skladište brzinom svjetlosti”) isl.

Najviše vrijednosti dobio sam kroz zajedničke radionice i sesije na kojima smo detaljno razrađivali raspored skladišta i robe, procedure i procese u logistici. Kroz njih sam dobivao odlične ideje i savjete oko mjerenja performansi skladišta i zaliha te izračuna logističkih troškova.

Know-How koji nam je Antonio donio bio je ključan na više nivoa:

  • Bio je pun ideja za dizajn i organizaciju vlastitog skladišta koje ćemo uskoro graditi,

  • Neprikosnoveni autoritet u upravljanju zalihama i logističkim troškovima, čije precizno upravljanje čini tanku liniju između uspjeha ili neuspjeha u trgovini i distribuciji,

  • Neprocjenjiv za izgradnju efikasnog supply chaina kompanije Aleta koji će nam omogućiti profitabilan rast u budućnosti.”

 

Mladen Aleta

Direktor

Aleta d.o.o.

Komentiraj