Veritas – Optimizacija procesa nabave

Poseban naglasak je stavljen na transfer znanja/vlasništva projektnih deliverables-a, što je g. Zrilić uspio, čemu svjedoči citat jednog od učesnika na završnom sastanku projekta: “Sada svi imamo cjelokupnu sliku i znamo svoje i odgovornosti drugih – na nama je da se držimo dogovorenog”.

“Nakon uviđene potrebe za formalizacijom i optimizacijom procesa nabavke u formi krosfunkcionalne procedure, angažovali smo g. Zrilića sa sljedećim zadacima:

  • Analiza stanja:
    • “snimanje” stvarnog toka procesa
    • Identifikacija bottle-neck situacija/funkcija
    • Definisanje najčešćih odstupanja u proceduri
  • Definisanje dodatnih pod-procedura i optimizacija postojećih, kao i definisanje information flowa za kritične faze procesa nabave

  • Transfer znanja i vlasništva nad novo-definisanom procedurom na nosioce procesa nabave.

G. Zrilić je kroz niz on-site radionica i sa stalnim direktnim kontaktom sa ključnim ljudima u procesu uspio pravilno odgovoriti na sve gore navedene zadatke. Iskazao je visoke kompetencije u radu sa timom, te posebno u savladavanju otpora promjenama, koje u pravilu prate ovakve projekte.

Poseban naglasak je stavljen na transfer znanja/vlasništva projektnih deliverables-a, što je g. Zrilić uspio, čemu svjedoči citat jednog od učesnika na završnom sastanku projekta: “Sada svi imamo cjelokupnu sliku i znamo svoje i odgovornosti drugih – na nama je da se držimo dogovorenog”.

G. Zrilića toplo preporučujemo za iste ili slične zadakte, čemu svjedoči naša želja za nastavkom saradnje i u drugim oblastima u kojima smo uvidjeli potencijal za napredak.”

Sarajevo, 14.08.2018.

Malik Ramić
Voditelj komercijalnog sektora

Veritas d.o.o.

Komentiraj