Iskorištenje imovine

Najveći trošak imovine je onaj ne korištenja… Skladište možemo usporediti s jetrom! Svi problemi prevelikih zaliha i neefikasnosti koje su očite se vide u skladištu, ali ti problemi nisu nastali samo u skladištu. da li ste svjesni da vaš skladištar upravlja ogromnom imovinom i da treba pomoć?

Zbog toga, ako želite povećati efikasnost imovine vaše kompanije, treba šire sagledati procese u skladištu u odnosu na poslovanje cijelog poduzeća.

Pročitaj više…