Slapovi Niagare u skladištu

Glavna funkcija skladišta u modernom poslovanju je da roba što prije izađe iz njega i da pronađe svog kupca. Funkcija skladišta nije da roba leži na skladištu. Možda sam već pomalo dosadan u svom propovijedanju, ali neke stvari treba više puta ponoviti jer su važne.

Skladište je do prije stotinu godina odnosno u vrijeme kada je prevladavala poljoprivredna proizvodnja, bilo mjesto na kojem se odlagala ljetina u vrijeme berbe i žetve i onda se sukcesivno ta roba otpremala tijekom godine. Danas imamo distributivne centre, pretovarna mjesta, cross-dockove, hubove isl. I glavna želja je da se roba koja je smješta na tim mjestima što prije otpremi i da ona budu slobodna. Razlog tome je što je skupo držati robu na bilo kojem mjestu koje nije kupac ili koje ne dodaje vrijednost. Samo skladište ne dodaje vrijednost, ako se tamo ne obavlja pakiranje, prepakiranje, deklariranje isl.

S obzirom da je držanje robe skup sport onda se i dizajn skladišta mora promijeniti. Više nije stvar u tome da maksimiziramo broj paletnih mjesta već manipulativni prostor. Ne prilagođavamo komisione puteve složenoj robi, već robu slažemo prema tome kako je najefikasnije možemo izbaciti iz skladišta. Procesi u skladištu moraju biti osmišljeni da se u doticaj sa robom dolazi što manje – maksimalno 3-5 puta.

Na kraju, kada dizajniramo skladište ne smijemo štedjeti na prostoru za manipulaciju jer on određuje brzinu kojom ćemo izdavati robu. To je kao kada  je meni na slavini u kupaoni mlaz bio preslab i ja sam mislio da je problem u ventilu – da je premalo otvoren. Međutim, sa zamjenom filtera na samoj slavini odjednom je voda procurila poput Niagarinih slapova. Većinom u skladištu ne treba kupiti novo skladište i povećavati broj ljudi nego “pročistiti filter” i protok robe će se ubrzati.

Još jedan razlog zašto treba više prostora za manipulaciju nego za spremanje i smještaj je taj da se sa držanjem zaliha na policama i u regalima ne dodaje vrijednost klijentima, a sa brzom i efikasnom manipulacijom i isporukom dodajemo vrijednost. Ta vrijednost se očituje u vidu brzine i kvalitete (manje oštećene robe) te točnosti. 

Dakle, na pitanje kako ubrzati pikiranje i povećati protok robe u skladištu odgovor je – povećajte manipulativni prostor i oslobodite komisione putove. 

Komentiraj