PEMO

Suradnja sa tvrtkom LOGIKO koja je za nas organizirala Inhaus trening Upravljanje maloprodajnim mjestom bila je na zavidnoj razini te su zaposlenici proširili vidike i primjenili nova saznanja i iskustva sa treninga.

 

 

 

Nikola Butigan
Direktor
Pemo – Dubrovnik

(Inhaus radionica “Upravljanje maloprodajnim mjestom” u tvrtki Pemo u Dubrovniku)

Komentiraj