Paket: 100% točna inventura svaki put

500.00

Ovo je sljedeće najbolje nakon sudjelovanja na treningu uživo!

Paket 100% točna inventura svaki put sadrži:

  • Video snimka radionice snimka radionice Inventura i točnost zaliha sa svim predavanjima, vježbama i diskusijama
  • 3 PPT prezentacije koje prate radionicu i predavanja
  • Excel model evidencije za brojenje kontinuirane i cikličke inventure
  • Ishikawa diagram sa najčešćim greškama na inventuri
  • Inventurna lista
  • Check lista za provođenje periodične inventure sa najčešćim greškama koje prevenira

Komentiraj