Nelt Co – Inventory management i Demand planning

Iz naše suradnje su proizašli važni projekti za Nelt koji će imati sveobuhvatne koristi za sistemsko razumevanje, operativno vođenje i jačanje otpornosti lanca snabdevanja.

 

“Kao menadžer integrisanog planiranja u poslednjih 6 meseci u kompaniji Nelt Co d.o.o., zadovoljstvo mi je da preporučim Antonia Zrilića eksperta i konsultanta u području supply chain managementa.

Zahvaljujući radionicama Inventory management i Demand planning, dobili smo alate i modele sa kojima možemo bolje da kvanitfikujemo izazove i da ih argumentovanije prikazujemo stakeholderima, tj da kvanitifkujemo stvari koje smo do sada više kvalitativno izražavali.

Dodatno, dobili smo i bolju raspodelu fokusa, tj da raspodelimo fokus, a ne podjednak fokus na sve. Uz sve to dobili smo i dobar refresh već poznatih stvari na malo drugačiji način i iz nekog drugog ugla.

Naime, iz ovih radionica su proizašli važni projekti za Nelt koji će imati sveobuhvatne koristi za sistemsko razumevanje, operativno vođenje i jačanje otpornosti lanca snabdevanja.

Zbog svega navedenog, još jednom sa zadovoljstvom preporučujem Antonia kao eksperta i kosultanta u području supply chain managementa.

 

Mihajlo Trebaticki

Menadžer integrisanog planiranja

Nelt Co d.o.o.

Komentiraj