Još o strahovima i zalihama

Koji su stvarni Uzroci prevelikih zaliha i kako ih riješiti?

Rekli smo da je strah najveći motivator pa evo još malo o strahovima i kako oni utječu na visoke zalihe.

 

Strah od nestašice

Još jedan uzrok viška zaliha koji se hrani strahom – strahom od nestašice.

 

Kada sam dobio posao kao voditelj nabave u jednom proizvodnom poduzeću dobio sam jednostavne upute od svog prethodnika – proizvodnja ne smije stati! To je prioritet. Sve ostale stvari za koje je odjel nabave bio zadužen, a bilo ih je dosta, mogu pričekati. Najveći strah koji sam imao je slika dvadesetak ljudi i skupa oprema u tvornici kako stoje bez sirovina…

Opet se vraćamo na upravljanje rizicima. U ovom slučaju se trebamo zapitati koji su uzroci nestašice? Da li je to monopolistički dobavljač koji umjetno smanjuje proizvodnju kako bi podigao cijene? Da li kruži glasina da je izgorila jedina ili jedna od dvije tvornice sa čipovima? Da li ja nisam na vrijeme rezervirao količine za sebe? Da li imam nesigurnog dobavljača pa gomilam zalihe kako bih smanjio rizik njegove neisporuke? U svakom slučaju treba istražiti stvarni uzrok straha od nestašice i djelovati na rješavanje stvarnih uzroka, a ne reagirati na posljedice.

 

Koji su stvarni Uzroci prevelikih zaliha i kako ih riješiti?

Započeli smo razmišljanje o uzrocima prevelikih zaliha. uzroke sam podijelio na nekoliko cjelina:

  • Nabava i odnosi s dobavljačima
  • Proizvodnja i karakteristike materijala
  • Prodaja i odnosi s kupcima
  • Tržište
  • Politika zaliha i organizacija

Komentiraj