Koja je najveća vrijednost nabave?

Sa prodajom je lako. Vrijednost prodaje je u prodaji – ako radiš u prodaji, onda što više prodaš to više vrijediš. Dakle, vrlo je jednostavno odrediti vrijednost odjela prodaje. Jednostavno mjerimo koliko je prodano u jedinici vremena, usporedimo to sa nekim standardom i to je doprinos koje pojedinac ili tim doprinosi.

Da li je i sa nabavom tako – što više nabaviš proizvoda i sirovina to više vrijediš?  Ne ide baš tako. Sa nabavom je nešto kompliciranije. Kako onda odrediti vrijednost koju članovi timova nabave širom svijeta doprinose svojoj kompaniji? 

Neki kažu da je vrijednost nabave u tome koliko uštediš. Dakle, što manje kupuješ – više štediš i više vrijediš.  Međutim, to me podsjeća na onu priču o seljaku koji je učio magarca da ne jede i taman kad ga je naučio – magarac je uginuo. Očito nije sve u tome da manje potrošiš, nego da pametnije potrošiš. 

 Drugi kažu da je vrijednost nabave u tome da je za nabavu (a neki tu još dodaju i logistiku) najbolja kada se ne zna da ona uopće postoji. jer ako se o nabavi ne priča na sastancma i kolegijima, znači da nema problema. Da li je to baš tako i da li su problemi samo problemi ili nam oni omogućavaju da iz nekih propusta nešto novo naučimo ili čak primjetimo neke nove trendove koji se događaju na tržištu? 

Treći su opet oni koji pokušavaju razmišljsti lean pa kažu da treba pitati kupca i vidjeti što on želi i tada nabava to treba nabaviti. Ovo razmišljanje nije loše, ali ponekad je teško za nabavu vidjeti kupca i njegove želje, jer je nabava dalje niz lanac opskrbe i signale kupca vidi prekasno.

Jedna struja zastupa onu staru krilaticu “Prava roba, u pravoj količini, na pravom mjestu, u pravoj kvaliteti, i u pravo vrijeme (neki dodaju i pravu cijenu)”. Ni taj razlog nije loš, ali je možda preopćenit. 

Zapravo je prava istina da su svi ovi odgovori pomalo točni i zaoi je stvar sa nabavom toliko kompleksna. Dakle, nabava je odgovorna da nabavi onu robu koju kupac želi i to kada on to želi, ali pritom mora voditi računa o profitu i naručiti po cijeni koja je povoljna. istodobno nabava radi sa dosta ograničenim budžetom zbog stisnutog cash-flowa. Dosta često ovi konfliktni ciljevi uzrokuju probleme i konflikte u kompanijama. 

Iako stvar izgleda komplicirana, zapravo je jednostavna – treba definirati pravu narudžbu koja će objediniti dva osnovna elementa:

  • proces nabave koji će uzeti u obzir sve navedene elemente i zahtjeve i
  • količinu narudžbe koja će zadovoljiti ove kriterije.

Ja nazivam tu narudžbu – “pametna narudžba” (Smart Order). Ova pametna narudžba nije mit i nju je moguće postići. Takva narudžba objedinjava strateške odrednice za smanjenjem troškova i povećanjem nivoa usluge te operativne zahtjeve za brzinom i efikasnošću. U nekoliko sljedećih nastavaka ćemo vam pokušati objasniti kako doći do ove pametne narudžbe. 

 

Ne da vam se čitati? Pogledajte video sa istom temom:

 

Komentiraj