Misaoni procesi za rast kompanije

Dva su načina za rast neke organizacije ili osobe. Jedan je takav da stalno pokušavamo postići određeni standard i ispravljati devijacije i rješavati probleme, a drugi je da  prijeđemo na novu višu razinu odnosno skočimo na novi plato. Ovaj drugi način još zovemo i inovacijom. Ona nam pomaže da dođemo tamo gdje još nismo bili, dok nas rješavanje problema i postizanja standarda vraća na nivo na kojem smo bili u prošlosti. Taj nas način nikada neće dovesti na novu razinz već ćemo u najboljem slučaju ostati na platou na kojem smo bili.

Da bi dalje napredovali moramo steći naviku da tražimo prilike i izazove i da se koncentriramo na  ono što bi nam moglo pomoći u budućnosti, a prestati tražiti i rješavati probleme.

Međutim problemi su sastavni  dio života i poslovanje pa moramo biti spremni i za njihovo rješavanje. U principu postoje nekoliko misaonih procesa koji nam pomažu u rješananju svakodnevnom životu i poslovanju:

  • Analiza trenutne situacije - ovaj misaoni proces odgovara na pitanje ŠTO se događa? I pokušava razjasniti situaciju te razbiti složene i komplicirane situacije na jednostavne i lako razumljive dijelove. Ovaj nam proces pomaže da zadržimo kontrolu nad situacijom te da odredimo na koji način ćemo joj pristupiti i kako je poboljšati.
  • Rješavanje problema odnosno traženje uzročno-posljedičnih veza - Problem je vidljivi efekt uzroka koji se nalazi negdje u prošlosti. Ovaj proces nam odgovora na pitanje Zašto se nešto događa? I pomaže nam da pronađemo uzročno-posljedičnu vezu sa nekom devijacijom. Ovdje na jedan sustavan način pristupamo problematičnoj situaciji i izvlačimo dragocjene informacije iz šume podataka te određujemo koji od tih podataka čine korisne informacije te kako one utječu na negativne efekte koje smo iskusili.
  • Donošenje odluka odnosno Odabir najboljeg rješenja - treći misaoni proces odgovara na pitanje Kojim putem krenuti? nam pomaže u nekoliko situacija, kao na primjer: Možemo analizirati razloge za donošenje određene odluke, možemo analizirati razne opcije i alternative koje stoje pred nama kako bi postigli određenu svrhu ili možemo analizirati rizike svake alternative
  • Pronalaženje potencijalnih problema i pronalaženje akcija u sadašnjosti koje će prevenirati probleme ili poticati prilike u budućnosti - Četvrti misaoni proces je zaokupljen sa budućnošću odnosno sa onim što će se tek dogoditi. On odgovara na pitanje Što leži ispred nas? Ovaj se proces bavi predviđanjem potencijalnih nevolja ili problema i podrazumijeva da je predviđanje i prevencija bolje rješenje nego rješavanje posljedica nakon što se problem dogodi. Druga komponenta ovog procesa je traženje i prepoznavanje prilika u budućnosti te poticanja akcija u sadašnjosti kako bi se pozitivni efekti vidjeli u budućnosti. Ovaj se misaoni proces zasniva na uvjerenju da ako želimo promjene (na bolje) u budućnosti, onda moramo pokrenuti nove i različite akcije u tom smjeru već danas.

O nama

Logiko d.o.o.  dodaje vrijednost svojim klijentima i njihovim kupcima kroz poslovno savjetovanje, prilagođene radionice, coaching te tematske webinare i konferencije.

Contact

For all information we are available at:
 info(@)logiko.hr
  +385 1 777 98 67
+385 1 777 98 67
 Barčev trg 14, 10000 Zagreb, Croatia
 
You can find us on social media too: