Franck d.d.

Zahvaljujem još jednom na zajedničkom druženju i zanimljivom seminaru. Svojim ću kolegama preporučivati vaše seminare… Rado ću se odazvati na neki od Vaših budućih seminara.
Miren Milović dipl.ing.el, Voditelj za Automatiku, Franck d.d.

 

Miren Milović dipl.ing.el, Voditelj za Automatiku, Franck d.d.

(polaznik treninga Moderna logistika – automatizacija u skladištu)

Komentiraj