Logiko Klijenti

 • 1

Mozaik Logiko projekata

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Svakako moramo preporučiti konzultante Antonija Zrilića i Zorana Đurđevića koji su na profesionalan i kompetentan način vodili timove, izvršili prijenos znanja te uspostavili procese koji su vrlo brzo počeli donositi izvanredne rezultate u interakciji timova i njihovim kompetencijama.
  Read more
 • U suradnji sa tvrtkom Logomatika, LOGIKO je osmislio i napravio novi način provedbe proizvodnih procesa u tvrtci Aloflexpack. Projekt je bio zamišljen da pripremi proizvodne procese za njihovu informatizaciju i automatizaciju kroz sve faze proizvodnje i kroz nekoliko tvornica u sastavu AFP Grupe. Kao što je poznato "jedino što je
  Read more
 • Projekt Optimizacija logistike u tvrtki Polleo Sport izveden je u razdoblju 07/2014 - 02/2015. Logiko konzultanti su pratili klijenta kroz preseljenje skladišne lokacije te napravili pripremu skladišta, dizajn layouta, označavanje skladišta, definiaranje komisionih ruta i zona. Napravljena je kompletna logistička analiza procesa i strukture naloga i stavaka. Definirane su procedure za
  Read more
 • Projekt Optimizacija skladišnih procesa u tvrtki ROTO DINAMIC izveden je u razdoblju 07/2014 - 12/2014. Logiko je pomogao menadžmentu u postavljanju nove organizacijske strukture poduzeća, definiranje pozicije logistike u organizacijskoj matrici te pronalaženje i uspostave vodećeg kadra logistike.
  Read more
 • Seminar je bio poučan inspirativan i pokrenuo je suradnju sa gosp. Zrilićem i njegovim timom suradnika i konzultanata u svrhu modernizacije našeg skladišta i procesa te optimizacije zaliha. U rujnu iste godine cijeli je projekt završen na zadovoljstvo svih uključenih u proces.
  Read more
 • Učinak svega navedenog bio je izrazito pozitivan:Na osnovu rada sa LOGIKO metodom upravljanja zalihama i modulom koji je na osnovu nje razvijen, zalihe su smanjene za 20%. Ova činjenica nam je pomogla da smanjimo troškove logistike i relativno bezbolno premostimo recesiju koja je dolazila. Više ne možemo zamisliti praćenje zaliha
  Read more
 • Benefiti koje smo dobili nakon završetka projekta bili su: Povećana produktivnost skladišta za nekoliko puta (promet poduzeća i na skladištu se drastično povećao, a broj radnika je ostao isti) Lakša i brža inventura Smanjenje hitnih i neisporučenih narudžbi za 30% Daleko veća točnost podataka – konačno smo mogli vjerovati stanju zaliha
  Read more
 • Nakon provedene analize potreba i mogućnosti IT sustava u dijelu matičnih podataka izvršene su prilagodbe kojima su bili uklonjeni uzroci dupliranja matičnih slogova te je u konačnici smanjen broj šifara artikala za 37% što je rezultiralo lakšim i bržim pretraživanjem šifrarnika te manjim brojem grešaka kod zaprimanja i izdavanja. Napravljena
  Read more

Optimizacija zaliha - DREZGA d.o.o.

Učinak svega navedenog bio je izrazito pozitivan:

Na osnovu rada sa LOGIKO metodom upravljanja zalihama i modulom koji je na osnovu nje razvijen, zalihe su smanjene za 20%. Ova činjenica nam je pomogla da smanjimo troškove logistike i relativno bezbolno premostimo recesiju koja je dolazila. Više ne možemo zamisliti praćenje zaliha i naručivanje bez ovog iznimno korisnog alata.
Ono što je još važnije je činjenica da je uz smanjenje troškova istovremeno porastao nivo usluge prema našim kupcima.
Postavljanje modela pomoći kod naručivanja, omogućilo je rasterećenje operativne nabave dugotrajnog i zamornog postupka naručivanja. Sada trošimo dvostruko manje vremena na naručivanje.


Likvidnost tvrtke Drezga d.o.o. je sačuvana te nam je u ovom vrlo turbulentnom razdoblju recesije bila osigurana stabilnost.
Najveći benefit koji smo dobili u suradnji sa g. Zrilićom i tvrtkom LOGIKO je taj da sada mi upravljamo zalihama i troškovima. Čitava logistika je sada u funkciji strategije i ciljeva poduzeća Drezga d.o.o.

Kao zaključak, preporučujemo gospodina Zrilića i tvrtku LOGIKO svima koji vide optimizaciju zaliha kao način unaprijeđenja svog poslovanja.

Projekt Optimizacije zaliha u tvrtki DREZGA

Poslovni trening iz logistike:


Suradnja poduzeća Drezga d.o.o. i gospodina Zrilića iz tvrtke Logiko d.o.o. datira od 2008. godine.

Tada smo prisustvovali seminaru ,,Upravljanje zalihama" i od tada počinje potpuno drugačije razumijevanje zaliha i njihovog utjecaja na stabilnost firme.

Nadahnuto i stimulativno predavanje gospodina Zrilića bilo nam je poticaj da ga angažiramo na projektu Optimizacije zaliha, što se pokazalo kao jedan od ključnih poteza za ublažavanje efekata nadolazeće recesije na našu tvrtku.


Projekt Optimizacije zaliha:

Nakon detaljne snimke postojećeg stanja zaliha, provedena je ABC/XYZ analiza artikala sa detaljnim izračunom sigurnosnih zaliha, koja je donijela niz iznimno važnih spoznaja za management poduzeća. Tijekom projekta smo detektirali koji dio zaliha je stvarno kurentan, a koji predstavlja “mrtve zalihe” te smo na osnovu tih saznanja definirali procedure kojima smo smanjili stvaranje “mrtvih zaliha” u budućnosti. Izračun i precizno definiranje sigurnosnih zaliha za svaki artikl iz našeg asortimana, a u skladu sa strategijom našeg poduzeća, omogućilo nam je da optimiramo zalihe i smanjimo troškove. U sklopu modela za pomoć kod naručivanja definiran je postupak sa sigurnosnom zalihom te točkom ponovnog naručivanja svakog artikla kao bazom te je postupak naručivanja postao brži i točniji."Modul za optimizaciju zaliha u NAVISION-u:

"Gospodin Zrilić nam je bio od iznnimne pomoći i prilikom implementacije Microsoft NAV-a (Navisiona) kao centralnog ERP programa. Njegova uloga je bila i praktična i savjetodavna – Kao SAP konzultant upozorio nas je na niz mogućih zamki u implementacijskom procesu, te pomogao u dodatnom razumijevanju i praktičnom svakodnevnom korištenju. Kako sam Navision nije pokrivao sve aspekte metodologije upravljanja i optimiranja zaliha koje su nam tvrtka LOGIKO i g. Zrilić prenijeli kroz projekt Optimizacije zaliha, pomogao nam je da tu metodologiju pretočimo u dodatni modul u NAV-u."

Rezultati suradnje sa tvrtkom LOGIKO:

"Učinak svega navedenog bio je izrazito pozitivan:

Na osnovu rada sa LOGIKO metodom upravljanja zalihama i modulom koji je na osnovu nje razvijen, zalihe su smanjene za 20%. Ova činjenica nam je pomogla da smanjimo troškove logistike i relativno bezbolno premostimo recesiju koja je dolazila. Više ne možemo zamisliti praćenje zaliha i naručivanje bez ovog iznimno korisnog alata.
Ono što je još važnije je činjenica da je uz smanjenje troškova istovremeno porastao nivo usluge prema našim kupcima.
Postavljanje modela pomoći kod naručivanja, omogućilo je rasterećenje operativne nabave dugotrajnog i zamornog postupka naručivanja. Sada trošimo dvostruko manje vremena na naručivanje.
Likvidnost tvrtke Drezga d.o.o. je sačuvana te nam je u ovom vrlo turbulentnom razdoblju recesije bila osigurana stabilnost.
Najveći benefit koji smo dobili u suradnji sa g. Zrilićom i tvrtkom LOGIKO je taj da sada mi upravljamo zalihama i troškovima. Čitava logistika je sada u funkciji strategije i ciljeva poduzeća Drezga d.o.o.

Kao zaključak, preporučujemo gospodina Zrilića i tvrtku LOGIKO svima koji vide optimizaciju zaliha kao način unaprijeđenja svog poslovanja."

Prilog: Pismo preporuke
Arijana Drezga
direktorica
DREZGA d.o.o.

Logiko Klijenti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Master Class Options

 • Master Class Training PLUS+

  Master Class Training PLUS+

  Master Class Training + Snimka sa prezentacijom i vježbama
  4590 Kn + PDV Know How + Konkretna pitanja treneru/konzultantu Networking + Interakcija i diskusija sa kolegama Primjeri + Sudjelovanje u vježbama i Case Studyima Snimka kompletnog seminara
 • Master Class Training

  Master Class Training

  Puno sudjelovanje na dvodnevnom LOGIKO Master Class trainingu
  3290 kn + PDV Know How + Konkretna pitanja treneru/konzultantu Networking + Interakcija i diskusija sa kolegama Primjeri + Sudjelovanje u vježbama i Case Studyima ---
 • Snimka Master Class Training

  Snimka Master Class Training

  Kompletna snimka Master Class Traininga sa prezentacijom
  1900 kn + PDV Know How + Slušanje odgovora na pitanja polaznika --- Primjeri + Mehanika i praćenje vježbi i Case Studyia Snimka kompletnog seminara
 • 1

O nama

Logiko d.o.o.  dodaje vrijednost svojim klijentima i njihovim kupcima kroz poslovno savjetovanje, prilagođene radionice, coaching te tematske webinare i konferencije.

Contact

For all information we are available at:
 info(@)logiko.hr
  +385 1 777 98 67
+385 1 777 98 67
 Barčev trg 14, 10000 Zagreb, Croatia
 
You can find us on social media too: