dm-drogerie markt d.o.o.

“Sudjelovanje na treningu Warehousing Strategy, Design and Operation mi je bilo izrazito zanimljivo jer smo dobili dosta konkretnih informacija primjenjivih u praksi. S obzirom na širinu teme obrađena je na način da je bilo jednostavno pratiti. Ova tema ima potencijala za još nekoliko treninga koji bi možda ušli i detaljnije u pojedine procese. !”

Ana-Marija Brkić
Menadžerica robnog poslovanja filijala i otpreme/
Abteilungsmanagerin Filialwarenwirtschaft und Verladung
dm-drogerie markt d.o.o.

Komentiraj