BLOGiko - Kronike jednog konzultanta

Održan webinar Selekcija dobavljača

Na webinaru smo konstatirali da su 2 osnovna zadatka nabave: Odnosi sa dobavljačima i smanjenje troškova te smo probali odgovoriti na dilemu da li je danas potrebniji i poželjniji stil suradnje i razvoja odnosa sa dobavljačima ili nabavljač rotvajler? Isto tako smo definirati da je nabava u prošlosti i bila više Pepeljuga, ali da se sve više transformira u Princezu. Da bi to shvatio i top menadžment moramo ga educirati u tome i pokazati kakav je utjecaj nabave na profit poduzeća. Govorili smo o globalnim trendovima koji nas prisiljavaju da od naših dobavljača tražimo fleksibilnost i agilnost te da u većoj mjeri koristimo strateške nasuprot operativnih i taktičkih aktivnosti u nabavi, jer se na taj način mogu postići puno veće uštede bez da naštetimo odnosima.Nabrojali  smo preko desetak nabavnih strategija za izvrsnost poduzeća i konstatirali da je jedna od najutjecajnijih strategija u nabavi Koncentracija izvora nabavi odnosno određivanje broja dobavljača.

Vuk Mandušić, samuraji i menadžeri

"Prema učenju moje samurajske škole, možete pobijediti s dugim oružjem, a možete pobijediti i s kratkim oružjem. Ukratko, put Ichi škole je duh pobjede, bez obzira na oružje i bez obzira na njegovu veličinu." - Miyamoto Musashi

 

 

Značenje: u današnje vrijeme ima jako puno popularnih metodologija koje se primijenjuju kako bi se optimizirali procesi u proizvodnji, logistici isl. Primjeri tih metoda i tehnika su sljedeći: Six sigma, Lean, Kaizen, 20 ključeva, TQM… Međutim, nije bitno koju metodologiju koristite ako je ona uspješna. Samo treba biti dosljedan u provođenju kroz cijelu organizaciju i sve procese. Tu metodu i kulturu rada treba utkati u svaku stanicu vaše organizacije, tako da se priča tim jezikom i da ako se hvalite govorite kroz taj jezik, i ako se žalite govorite kroz istu terminologiju. Ta metoda postaje dio vaše DNK i svi novi članovi timova moraju biti inicirani u takav način rada i razmišljanja.

O nama

Logiko d.o.o.  dodaje vrijednost svojim klijentima i njihovim kupcima kroz poslovno savjetovanje, prilagođene radionice, coaching te tematske webinare i konferencije.

Contact

For all information we are available at:
 info(@)logiko.hr
  +385 1 777 98 67
+385 1 777 98 67
 Barčev trg 14, 10000 Zagreb, Croatia
 
You can find us on social media too: